Obaveštenje o kompatibilnosti sa operativnim sistemom macOS Sonoma (ažurirano u April 2024.)

Hvala vam što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.
 
Sa zadovoljstvom predstavljamo sledeću najavu u vezi sa testiranjem kompatibilnosti naših Mac softverskih proizvoda sa operativnim sistemom macOS Sonoma.

Napomena:
 • Prilikom prvog pokretanja aplikacije možda će se prikazati dijalog sa pitanjem da li želite da joj odobrite pristup datotekama i fasciklama. Ako se prikaže taj dijalog, svaki put kliknite na dugme „OK“ (U redu).
 • Rad je testiran pod macOS Sonoma 14.0. Ako dođe do bilo kakvih problema daljim ažuriranjem macOS Sonoma, mi ćemo ih objaviti čim budu potvrđeni.
 
SoftverVerzijaProcesorStatus kompatibilnosti
NX Studio
(uključujući Nikon Transfer 2)
1.6.0IntelKompatibilnost je postignuta.
Apple SiliconKompatibilnost je postignuta
(softver se izvršava pod sistemom Apple Silicon).
Camera Control Pro 22.37.0IntelKompatibilnost je postignuta.
Apple SiliconKompatibilnost je postignuta
(softver radi pod Rosetta 2 Silicon).
NX Tether2.0.0IntelKompatibilnost je postignuta.
Apple SiliconKompatibilnost je postignuta
(softver se izvršava pod sistemom Apple Silicon).
Webcam Utility1.1.0IntelJavlja se problem * 1 naveden u nastavku.
Apple SiliconJavlja se problem * 1 naveden u nastavku.
Wireless Transmitter Utility1.11.0IntelJavlja se problem * 2 naveden u nastavku.
Apple SiliconJavlja se problem * 2 naveden u nastavku.
Picture Control Utility 22.4.15IntelPotvrdili smo da nema problema u osnovnom radu.
Apple SiliconPotvrdili smo da nema problema u osnovnom radu (softver se izvršava pod sistemom Apple Silicon).
IPTC Preset Manager1.3.0IntelPotvrdili smo da nema problema u osnovnom radu.
Apple SiliconPotvrdili smo da nema problema u osnovnom radu (softver se izvršava pod sistemom Apple Silicon).
Nikon Message Centre 22.5.1IntelKompatibilnost je postignuta.
Apple SiliconKompatibilnost je postignuta
(softver se izvršava pod sistemom Apple Silicon).

* 1 Uslužni program za veb kameru se ne može koristiti nakon ažuriranja macOS Sonoma na verziju 14.1. Trenutno razmatramo ovaj problem.
* 2 Profili bežičnog LAN-a kreirani sa D4S, D4, D810, D810A, D800, D800E, D750 ili D7200 ne mogu se kopirati na računar.

Ne nameravamo da obezbedimo kompatibilnost sa sledećim aplikacijama.
 
 • Camera Control Pro ver. 1.x
 • Capture NX 2
 • Capture NX ver. 1.x
 • Capture NX-D
 • KeyMission 360/170 Utility
 • Nik Color Efex Pro 2.0
 • Nik Color Efex Pro 3.0 Complete Edition
 • Nik Color Efex Pro 3.0 Select Edition
 • Nikon Capture serija
 • Nikon Scan serija
 • Nikon Transfer ver. 1.x
 • Nikon View serija
 • PC-PJ Transfer
 • PictureProject
 • PictureProject COOLPIX Remote Control
 • Short Movie Creator
 • Thumbnail Selector
 • ViewNX 2 (uključujući Movie Editor)
 • ViewNX ver. 1.x
 • ViewNX-i (uključujući ViewNX-Movie Editor/Nikon Transfer 2)
 • Wireless Camera Setup Utility
 • Wireless Connecting Utility
 • WT-3 Setup Utility

Pored toga, ne planiramo obezbeđenje kompatibilnosti za drugi softver, kao ni za proizvode sa serijskom ili SCSI vezom.

Izvinjavamo se zbog eventualnih neprijatnosti koje zbog ovoga možete imati. Za više informacija o ovom pitanju, obratite se Nikon korisničkoj podršci

Hvala vam još jednom što ste za zadovoljenje svojih fotografskih potreba odabrali Nikon.

Obratite se korisničkoj podršci