Nikon Dürbünleri kullanıcıları için Teknik Servis Duyurusu

Nikon Spor ve Eğlence Optiklerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bazı dürbün gövdelerinin (aşağıda belirtildiği gibi) yüzeyine yapıştırılan suni derinin, REACH *1, *2 uyarınca öngörülen toplam ftalat konsantrasyonu (Bis(2-etilheksil) ftalat (“DEHP”)) standart değerini aşmış olabileceği dikkatimizi çekti.
 

*1 1907/2006 Sayılı AB REACH Tüzüğü, 1 Haziran 2007’de başlayan, kimyasal madde yönetimine ilişkin bir Avrupa tüzüğüdür. Bu Tüzük kapsamında, AB’ye ithal edilen maddeler ve karışımlar prensip olarak Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama yükümlülüklerine (“REACH”) tabidir. Bazı AB üyesi olmayan ülkelerde de benzer yasalar çıkarılmıştır.  
*2 7 Temmuz 2020’den bu yana, toplam ftalat konsantrasyonu için sıkı standart değerler oluşturulmuştur.
(REACH Tüzüğü Ek 17 Giriş 51, bölüm 3). 


Potansiyel sorunun fark edilmesi üzerine Nikon, AB ve EFTA üye ülkelerinde ve Birleşik Krallık’ta Nikon tarafından kontrol edilen dağıtım kanallarında potansiyel olarak etkilenen tüm dürbünlerin sevkiyat ve satışını derhal durdurmuştur

Nikon’un değerlendirmesine göre REACH ile olası uyumsuzluk, kullanıcılar için normal kullanımda herhangi bir sağlık riski endişesine yol açmamaktadır.

Bununla birlikte Nikon, garanti süresine bakılmaksızın potansiyel olarak etkilenen tüm ürünleri ücretsiz olarak değiştirecektir. 

Bu durumdan kaynaklanabilecek olumsuzluklardan dolayı içtenlikle özür dileriz. Gelecekte kaliteyi geliştirmeye devam etmeye kararlıyız ve ürünlerimize verdiğiniz sürekli destek için teşekkür ederiz.
 
İlgili Ürünler ve Bunların Değiştirilmesi

Aşağıdaki tabloda potansiyel olarak etkilenen dürbünler gösterilmektedir.

Potansiyel olarak etkilenen ürün adı, tanımlama simgesi ve seri numaralarının listesi:
 

Ürün Adı

Simge

Seri Numarası

7x50 IF WP HP Tropical

TP

152146 ~ 153735

7x50 IF WP HP Tropical, ölçekli

TP

350332 ~ 350726

10x70 IF HP WP

TP

450310 ~ 450939

7x50 IF SP WP

TP

251083 ~ 251773

10x70 IF SP WP

TP

650269 ~ 650513

18x70 IF WP WF

TP

851135 ~ 852085


*Simgelerin ve seri numaralarının konumu

Lütfen olası etkilenmiş dürbünün aşağıdaki konumunda bulunan simge ve seri numarasını kontrol edin.
Seri numaraları tablodaki simgelerle eşleşen ürünler değişime uygundur.

example_400px.png

Seri Numarası: 950029 (Örnek)
Simge: TP

Etkilenmiş bir ürününüz varsa, lütfen yerel Nikon Servisi ile iletişime geçin. Servis, dürbünün iadesini ve size yeni bir ürün verilmesini sağlayacaktır. Lütfen ürün modelinizi ve seri numaranızı hazır bulundurun.

Tekrarlanmasının Önlenmesine Yönelik Önlemler

Bu bulguya yanıt olarak, ilgili tüm çalışanlar REACH’e uyumu sağlamak için yeniden eğitilecektir. Ayrıca, gelecekte bu gibi sorunların yaşanmasını önlemek amacıyla REACH ile ilgili denetim sürecimizi daha da güçlendirecek, tedarikçileri bilgilendirecek ve yöneteceğiz.

Bu durumun yol açmış olabileceği olumsuzluklar için içtenlikle özür dileriz.
We sincerely apologize for any inconvenience this matter may cause you.

Müşteri Desteğine ile İletişime Geç