Teknisk serviceinformation för användare av utvalda kikare från Nikon

Tack för att du har valt Nikon Sport & Recreational Optics.

Vi har uppmärksammat att fuskskinnet som finns på ytan av vissa kikarhus (som anges nedan) kan ha överskridit standardvärdet för den totala koncentrationer av ftalater (di-(2etylhexyl)-ftalat (”DEHP”)) som anges i REACH-förordningen *1, *2.
 

*1 EU:s REACH-förordning 1907/2006 är en europeisk förordning om hantering av kemiska ämnen som implementerades den 1 juni 2007. Enligt denna förordning lyder ämnen och blandningar som importeras till EU, i princip, under kraven på registrering, utvärdering, godkännande och begränsning (”REACH”). Liknande lagstiftning har införts i en rad länder utanför EU.  
*2 Sedan den 7 juli 2020 har strikta standardvärden implementerats för total koncentration av ftalater.
(REACH-förordningen, bilaga 17, post 51, avsnitt 3). 


Så fort problemet upptäcktes pausade Nikon omedelbart all leverans och försäljning av alla kikare som potentiellt kan vara påverkade i distributionsnätverk som kontrolleras av Nikon i EU och EFTA samt Storbritannien.

Enligt Nikons bedömning ger potentialen att inte överensstämma med REACH-förordningen inte upphov till några farhågor om hälsorisker för användare vid normal användning.

Trots detta kommer Nikon att ersätta produkterna som påverkas utan kostnad oberoende av garantiperioden. 

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka. Vi är fast beslutna att fortsätta förbättra kvaliteten i framtiden och uppskattar att du fortsätter stötta våra produkter.

 

Gällande produkter och hur de ersätts


Kikare som potentiellt kan vara påverkade finns i tabellen nedan.

Lista med produktnamn som potentiellt kan vara påverkade, identifieringssymboler och serienummer:
 

Produktnamn

Symbol

Serienummer

7x50 IF WP HP Tropical

TP

152146 ~ 153735

7x50 IF WP HP Tropical med skala

TP

350332 ~ 350726

10x70 IF HP WP

TP

450310 ~ 450939

7x50 IF SP WP

TP

251083 ~ 251773

10x70 IF SP WP

TP

650269 ~ 650513

18x70 IF WP WF

TP

851135 ~ 852085


*Här hittar du symboler och serienummer

Kontrollera symbolen och serienumret på följande plats på kikare som kan vara påverkade.
Kikare vars serienummer matchar symbolerna i tabellen är berättigade till byte.

example_400px.png

Serienr.: 950029 (Exampel)
Symbol: TP

Kontakta Nikons lokala serviceställe om du har en produkt som kan vara påverkad, så ordnar de med retur av din kikare och utfärdar en ersättningsprodukt. Ha produktmodell och serienummer till hands.

Åtgärder för att förhindra återkommande problem

Som svar på denna upptäckt kommer alla relevanta anställda få ny utbildning som säkerställer överensstämmelse med REACH-förordningen. Vi kommer även att förstärka vår inspektionsprocess ytterligare, våra instruktioner och vår hantering av leverantörer med avseende på REACH-förordningen för att förhindra att problem som detta inträffar igen i framtiden.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka.