Savet tehničkog servisa za korisnike odabranih Nikon dvogleda

Hvala vam što ste izabrali optiku Nikon za sport i rekreaciju.

Primetili smo da veštačka koža, pričvršćena za površinu tela određenih dvogleda (kao što je navedeno u nastavku) možda prevazilazi standardnu vrednost sadržaja ftalata (Bis(2-etilheksil) ftalat („DEHP“)) koju pripisuje uredba REACH *1, *2.


*1 Uredba EU REACH br. 1907/2006 je evropska uredba o upravljanju hemijskim supstancama koja je počela 1. juna 2007. godine. Prema ovoj uredbi, za supstance i smeše koje se uvoze u EU, u principu, postoji obaveza registracije, procene, odobrenja i ograničenja (eng. Registration, Evaluation Authorization and Restriction - „REACH“). U velikom broju zemalja koje nisu članice EU, doneti su slični zakoni.  
*2 Od 7. jula 2020. uspostavljene su stroge standardne vrednosti za ukupnu koncentraciju ftalata.
(uredba REACH Aneks 17 unos 51, odeljak 3). 


Kada je otkrio potencijalni problem, Nikon je odmah obustavio isporuke i prodaju svih potencijalno ugroženih dvogleda u distributivnim kanalima koje kontroliše Nikon u zemljama članicama EU i EFTA i UK.

Prema proceni kompanije Nikon, potencijalna neusaglašenost sa uredbom REACH ne predstavlja razlog za zabrinutost u pogledu zdravstvenog rizika za korisnike prilikom normalne upotrebe.

Bez obzira na to, Nikon će zameniti sve potencijalno ugrožene proizvode besplatno, bez obzira na garantni period. 

Iskreno se izvinjavamo zbog bilo kakvih neprijatnosti koje ste imali zbog ovoga. Rešeni smo da nastavimo sa poboljšavanjem kvaliteta u budućnosti i zahvaljujemo vam se na neprekidnoj podršci naših proizvoda.
 

Proizvodi za zamenu i kako ih zameniti

Tabela u nastavku prikazuje potencijalno ugrožene dvoglede.

Lista naziva potencijalno ugroženih proizvoda, identifikacioni simboli i serijski brojevi:

Naziv proizvoda

Simbol

Serijski br.

7x50 IF WP HP Tropical

TP

152146 ~ 153735

7x50 IF WP HP Tropical sa skalom

TP

350332 ~ 350726

10x70 IF HP WP

TP

450310 ~ 450939

7x50 IF SP WP

TP

251083 ~ 251773

10x70 IF SP WP

TP

650269 ~ 650513

18x70 IF WP WF

TP

851135 ~ 852085


* Gde pronaći simbole i serijske brojeve

Proverite simbole i serijski broj na sledećim mestima na potencijalno ugroženim dvogledima.
Oni čiji serijski broj odgovara simbolima u tabeli mogu da se zamene.

example_400px.png

Serijski br: 950029 (primer)
Simbol: TP

Ako imate potencijalno ugrožen proizvod obratite se lokalnom Nikon servisu koji će organizovati preuzimanje dvogleda i izdaće vam zamenu. Držite model proizvoda i serijski broj pri ruci.

Mere za sprečavanje ponavljanja
Kao odgovor na ovo saznanje svi relevantni zaposleni proći će ponovnu obuku da bi se obezbedila usaglašenost sa uredbama REACH. Takođe ćemo dodatno ojačati naš proces kontrole, i bolje uputiti upravljati dobavljačima u pogledu uredbe REACH u nastojanju da sprečimo da se ovakvi problemi ponovo jave u budućnosti.

Iskreno se izvinjavamo za sve neprijatnosti koje možete imati zbog ovog problema.

Obratite se korisničkoj podršci