Teknisk rådgivning til brukere av utvalgte Nikon-kikkerter

Takk for at du velger Nikon sports- og fritidsoptikk.

Vi har blitt oppmerksom på at kunstlæret festet på overflaten til visse kikkerter (som oppgitt under) kan ha oversteget standardverdien for total konsentrasjon av ftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat ("DEHP")) fastsatt av REACH *1*2.
 

*1 EU REACH-forordning nr. 1907/2006 er en europeisk forskrift om håndtering av kjemiske stoffer som startet 1. juni 2007. Under denne forskriften er stoffer og blandinger importert inn i EU i prinsippet underlagt registrerings-, evaluerings-, autorisasjons- og restriksjonsforpliktelser ("REACH"). I en rekke land utenfor EU finnes det lignende forskrifter.  
*2 Siden 7. juli 2020 har strenge standardverdier blitt etablert for total konsentrasjon av ftalater.
(REACH-forordningen vedlegg 17, oppføring 51, del 3). 


Etter at det potensielle problemet ble oppdaget, har Nikon umiddelbart suspendert forsendelser og salg av alle potensielt berørte kikkerter i distribusjonskanaler kontrollert av Nikon i EU og EØS-land samt Storbritannia.

I følge Nikons vurderinger, er ikke muligheten for manglende samsvar med REACH grunn til bekymring om helserisiko for brukere under normal bruk.

Nikon vil likevel erstatte alle påvirkede produkter gratis uavhengig av garantiperioden. 

Vi beklager eventuelle problemer dette måtte medføre. Vi er bestemte på å fortsette å forbedre kvaliteten i fremtiden, og vi takker deg for din fortsatte støtte til produktene våre.
 

Gjeldende produkter og hvordan du skifter ut

Følgende tabell viser potensielt påvirkede kikkerter.

Listen over mulig påvirkede produktnavn, identifikasjonssymboler og serienumre

Produktnavn

Symbol

Serienummer

7x50 IF WP HP Tropical

TP

152146 ~ 153735

7x50 IF WP HP Tropical med skala

TP

350332 ~ 350726

10x70 IF HP WP

TP

450310 ~ 450939

7x50 IF SP WP

TP

251083 ~ 251773

10x70 IF SP WP

TP

650269 ~ 650513

18x70 IF WP WF

TP

851135 ~ 852085


*Hvor du finner symboler og serienumre

Sjekk symbolet og serienummeret på følgende steder til potensielt påvirkede kikkerter.
De med serienumre som samsvarer med symbolene i tabellen kvalifiserer for utskifting.

example_400px.png
Serienr. 950029 (eksempel)
Symbol: TP

Hvis du har et potensielt påvirket produkt, kontakt ditt lokale Nikon-serviceverksted som vil sørge for å ta tilbake kikkerten din og gi deg en erstatning. Ha produktmodellen og serienummeret ditt tilgjengelig.

Forebyggende tiltak

På grunn av dette, vil alle relevante ansatte få ny opplæring for å sikre overholdelse av REACH. Vi vil også ytterligere styrke våre inspeksjoner, bedre instruere og administrere leverandører i henhold til REACH for å forhindre at problemer som dette oppstår igjen i fremtiden.

Vi beklager eventuelle ulemper dette problemet kan medføre.