Tekninen huoltotiedote tiettyjen Nikon-kiikarien käyttäjille

Kiitos, että valitsit Nikon Urheiluoptiikan.

On tullut tietoomme, että joidenkin kiikarirunkojen (määritetty alla) pintaan kiinnitetty keinonahka saattaa ylittää REACH-asetuksen mukaisen ftalaatin (Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (”DEHP”)) kokonaispitoisuuden vakioarvon *1*2.
 

*1 EU:n REACH-asetus N:o 1907/2006 on eurooppalainen kemiallisten aineiden hallintaa koskeva asetus, joka julkaistiin 1. kesäkuuta 2007. Tämän asetuksen alaisuudessa EU:hun tuotuja aineita ja sekoituksia koskevat periaatteessa velvoitteet rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Vastaavia asetuksia on otettu käyttöön muissa kuin EU-maissa.  
*2 7. heinäkuuta 2020 alkaen ftalaattien kokonaispitoisuudelle on annettu tiukat vakioarvot.
(REACH-asetuksen liite 17, kohta 51, osio 3). 


Mahdollisen ongelman tultua esille Nikon on keskeyttänyt niiden kiikarien toimitukset ja myynnin, joita ongelma saattaa koskea, ja joiden jakelukanavia EU:n ja EFTA:n jäsenmaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Nikon hallitsee.

Nikonin arvion mukaan mahdollisesta REACH-asetuksen arvojen rikkomisesta aiheudu mitään terveyshaittoja loppukäyttäjälle, kun tuotetta käytetään normaaliin käyttötarkoitukseensa.

Siitä huolimatta, Nikon vaihtaa maksutta kaikki tuotteet, joita tiedote koskee, huolimatta takuun voimassaolosta. 

Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa. Teemme parhaamme laadun parantamiseksi jatkossakin, ja kiitämme, että käytätte tuotteitamme.
 

Sovellettavat tuotteet, ja miten ne saa vaihdettua

Seuraavassa taulukossa näkyvät kiikarit, joita ongelma saattaa koskea.

Luettelo niiden tuotteiden tuotenimistä, tunnistesymboleista ja sarjanumeroista, joita ongelma saattaa koskea

Tuotteen nimi

Symboli

Sarjanro

7x50 IF WP HP Tropical

TP

152146 ~ 153735

7x50 IF WP HP Tropical asteikolla

TP

350332 ~ 350726

10x70 IF HP WP

TP

450310 ~ 450939

7x50 IF SP WP

TP

251083 ~ 251773

10x70 IF SP WP

TP

650269 ~ 650513

18x70 IF WP WF

TP

851135 ~ 852085


* Symbolien ja sarjanumeroiden sijainti

Katso symboli ja sarjanumero seuraavista paikoista kiikareista, joita ongelma saattaa koskea.
Ne, joiden sarjanumerot vastaavat taulukon symboleita, ovat oikeutettuja vaihtoon.


example_400px.png
Sarjanro: 950029 (esimerkki)
Symboli: TP

Jos sinulla on tuote, jota ongelma saattaa koskea, ota yhteyttä paikalliseen Nikon-huoltoon, joka järjestää kiikareiden palautuksen ja antaa korvaavan tuotteen. Tarvitset tuotteen mallinimen ja sarjanumeron.

Ehkäisytoimenpiteet

Löydön johdosta uudelleenkoulutamme asiaan liittyvät työntekijät, jotta REACH-asetuksen vaatimukset täyttyvät. Parannamme myös tarkistusprosessiamme entisestään ja ohjeistamme ja hallinnoimme paremmin toimittajiamme REACH-asetukseen liittyen, jotta voimme estää tapauksen toistumista tulevaisuudessa.

Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.