Tekniske serviceråd til brugere af kikkerter fra Nikon

TTak, fordi du har valgt en Nikon-kikkert til sports- og fritidsbrug.

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at det imiterende læder på overfladen af visse kikkerthuse (som specificeret nedenfor) kan have overskredet standardværdien for den samlede koncentration af ftalat (Bis(2-ethylhexyl) ftalat ("DEHP")) som angivet af REACH *1, *2.


*1 Tak, fordi du har valgt en Nikon-kikkert til sports- og fritidsbrug.
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at det imiterende læder på overfladen af visse kikkerthuse (som specificeret nedenfor) kan have overskredet standardværdien for den samlede koncentration af ftalat (Bis(2-ethylhexyl) ftalat ("DEHP")) som angivet af REACH.  
*2 Siden den 7. juli 2020 er der blevet udarbejdet strenge standardværdier for den samlede koncentration af ftalater.
(REACH-forordningen bilag 17, punkt 51, afsnit 3). 


Straks da vi opdagede det problem, der kan være opstået, ophørte vi med at forsende og sælge alle potentielt berørte kikkerter via de distributionskanaler, som Nikon står for i EU- og EFTA-medlemslande samt i Storbritannien.

I henhold til Nikons vurdering giver den potentielle ikke-overholdelse af REACH ikke årsag til bekymring for brugernes sundhed under normal brug.

Nikon vil ikke desto mindre erstatte alle potentielt berørte produkter gratis uanset garantiperioden. 

Vi beklager dybt den ulejlighed, det måtte medføre. Vi vil bestræbe os på fremover at sikre en bedre kvalitet i fremtiden, og vi takker dig for din fortsatte interesse for vores produkter.
 

Berørte produkter og udskiftning

Følgende tabel viser potentielt berørte kikkerter

Liste over potentielt berørte produktnavne, identifikationssymboler og serienumre:

Produktnavn

Symbol

Serienr.

7x50 IF WP HP Tropical

TP

152146 ~ 153735

7x50 IF WP HP Tropical med skala

TP

350332 ~ 350726

10x70 IF HP WP

TP

450310 ~ 450939

7x50 IF SP WP

TP

251083 ~ 251773

10x70 IF SP WP

TP

650269 ~ 650513

18x70 IF WP WF

TP

851135 ~ 852085


*Sådan finder du symboler og serienumre

Se symbolet og serienummeret på følgende sted på potentielt berørte kikkerter.
Kikkerter med serienumre, der stemmer overens med symbolerne i tabellen, er berettigede til udskiftning.

example_400px.png

Serienummer: 950029 (eksempel)
Symbol: TP

Hvis du har et potentielt berørt produkt, skal du kontakte dit lokale Nikon-servicecenter, der arrangerer returnering af din kikkert og sender en erstatning. Du skal kunne opgive produktmodel og serienummer.

Tiltag for at forhindre gentagelse

Ovennævnte har resulteret i, at alle relevante medarbejdere i Nikon Group skal efteruddannes for at sikre, at REACH-forordningen overholdes. Vi vil også yderligere forbedre vores produktgennemgang samt styrke informationsniveauet og samarbejdet med vores leverandører i forhold til REACH-forordningen for at hindre fremtidige problemer af tilsvarende karakter.

Vi beklager dybt den ulejlighed, dette måtte have medført for dig.