Συμβουλευτική Τεχνική Υπηρεσία για χρήστες επιλεγμένων κιαλιών της Nikon

Σας ευχαριστούμε που επιλέγετε τη Nikon Sport & Recreational Optics.

Έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι το τεχνητό δέρμα που είναι προσαρτημένο στην επιφάνεια των σωμάτων ορισμένων κιαλιών (όπως ορίζονται παρακάτω) ενδέχεται να υπερβαίνει την τυπική τιμή για τη συνολική συγκέντρωση φθαλικών ενώσεων (φθαλικός δις(2-αιθυλεξυλ)εστέρας («DEHP»)) που ορίζεται από τον κανονισμό REACH *1, *2.


*1 Ο κανονισμός αριθ. 1907/2006 της ΕΕ (REACH) είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός για τη διαχείριση των χημικών ουσιών που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007. Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, ουσίες και μείγματα που εισάγονται στην ΕΕ υπόκεινται, κατ' αρχήν, σε υποχρεώσεις καταχώρισης, αξιολόγησης, αδειοδότησης και περιορισμού («REACH»). Σε αρκετές χώρες εκτός ΕΕ, έχει θεσπιστεί παρόμοια νομοθεσία.  
*2 Από τις 7 Ιουλίου 2020, έχουν καθοριστεί αυστηρές τυπικές τιμές για τη συνολική συγκέντρωση φθαλικών ενώσεων.
(Κανονισμός REACH, Παράρτημα 17, καταχώριση 51, ενότητα 3). 


Μετά την ανακάλυψη του πιθανού προβλήματος, η Nikon ανέστειλε αμέσως τις αποστολές και τις πωλήσεις όλων των δυνητικά επηρεαζόμενων κιαλιών σε κανάλια διανομής που ελέγχονται από τη Nikon στα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Nikon, η πιθανή μη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH δεν προκαλεί ανησυχία για ύπαρξη κινδύνου για την υγεία των χρηστών υπό κανονική χρήση.

Ωστόσο, η Nikon θα αντικαταστήσει τυχόν προϊόντα που ενδέχεται να επηρεάζονται δωρεάν, ανεξάρτητα από την περίοδο εγγύησης. 

Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να προκληθεί. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα στο μέλλον και σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας στα προϊόντα μα.
 

Κατάλληλα προϊόντα και τρόπος αντικατάστασης

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα πιθανώς επηρεαζόμενα κιάλια.

Λίστα ονομάτων προϊόντων, συμβόλων αναγνώρισης και σειριακών αριθμών πιθανώς επηρεαζόμενων προϊόντων:

Όνομα προϊόντος

Σύμβολο

Σειριακός αριθμός

7x50 IF WP HP Tropical

TP

152146 ~ 153735

7x50 IF WP HP Tropical με ζυγαριά

TP

350332 ~ 350726

10x70 IF HP WP

TP

450310 ~ 450939

7x50 IF SP WP

TP

251083 ~ 251773

10x70 IF SP WP

TP

650269 ~ 650513

18x70 IF WP WF

TP

851135 ~ 852085


*Πού να βρείτε τα σύμβολα και τους σειριακούς αριθμούς

Ελέγξτε το σύμβολο και τον σειριακό αριθμό στην ακόλουθη θέση στα πιθανώς επηρεαζόμενα κιάλια.
Εκείνα των οποίων ο σειριακός αριθμός αντιστοιχεί στα σύμβολα του πίνακα πληρούν τις προϋποθέσεις για αντικατάσταση.

example_400px.png

Σειριακός αριθμός: 950029 (Παράδειγμα)
Σύμβολο: TP

Αν έχετε στην κατοχή σας κάποιο πιθανώς επηρεαζόμενο προϊόν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Nikon, στην περιοχή σας και οι εκπρόσωποί του θα κανονίσουν να παραλάβουν τα κιάλια σας και να σας τα αντικαταστήσουν. Να έχετε πρόχειρο το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας.

Μέτρα για αποτροπή της επανεμφάνισης του προβλήματος
 

Ως απόκριση σε αυτό το εύρημα, όλοι οι σχετικοί εργαζόμενοι θα επανεκπαιδευτούν, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH. Θα ενισχύσουμε επίσης περαιτέρω τη διαδικασία επιθεώρησής μας, και θα καθοδηγήσουμε και θα διαχειριστούμε καλύτερα τους προμηθευτές σε σχέση με τον κανονισμό REACH, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουμε την επανεμφάνιση αντίστοιχων ζητημάτων στο μέλλον.

Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να σας προκαλέσει αυτό το θέμα.