Известие за технически проблем за потребителите на определени бинокли на Nikon

Благодарим ви, че избрахте спортна оптика на Nikon.

Получихме информация, че изкуствената кожа, прикрепена към някои тела на бинокли (както е посочено по-долу), може да надвишава стандартната стойност за обща концентрация на фталат (Бис(2-етилхексил) фталат (DEHP)) според REACH *1, *2.


*1 Регламентът на ЕС за REACH № 1907/2006 е европейски регламент за управление на химични вещества, който влезе в сила на 1 юни 2007 г. Съгласно настоящия регламент веществата и смесите, внасяни в ЕС, по принцип подлежат на задължения за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване (REACH). В редица държави извън ЕС е прието сходно законодателство.
*2 От 7 юли 2020 г. са въведени строги стандартни стойности за общата концентрация на фталати. (Регламент REACH Анекс 17, Вписване 51, раздел 3).


При откриването на потенциалния проблем, Nikon незабавно е спряла всички пратки и продажби на всички потенциално засегнати бинокли в мрежите за дистрибуция, които се контролират от Nikon в страни членки на ЕС и ЕАСТ и Обединеното кралство.

Според оценката на Nikon, потенциалното несъответствие с REACH не дава основания за каквито и да е притеснения, свързани с риск за здравето на потребителите при нормална употреба.

Въпреки това Nikon ще замени безплатно всички евентуално засегнати продукти, независимо от гаранционния срок.

Искрено се извиняваме за евентуално причиненото неудобство. Решени сме да продължим да подобряваме качеството за в бъдеще и ви благодарим за постоянната подкрепа за нашите продукти.
 

Засегнати продукти и как се заменят

Таблицата по-долу съдържа потенциално засегнатите бинокли.

Списък с имена на потенциално засегнати продукти, идентификационни символи и серийни номера:

Име на продукта

Символ

Сериен номер

7x50 IF WP HP Tropical

TP

152146 ~ 153735

7x50 IF WP HP Tropical със скала

TP

350332 ~ 350726

10x70 IF HP WP

TP

450310 ~ 450939

7x50 IF SP WP

TP

251083 ~ 251773

10x70 IF SP WP

TP

650269 ~ 650513

18x70 IF WP WF

TP

851135 ~ 852085


*Къде да намерите символи и серийни номера

Моля, проверете символа и серийния номер на следното място за потенциално засегнатите бинокли.
Тези, но които серийните номера съвпадат със символите в таблицата, отговарят на условията за замяна.

example_400px.png

Сериен номер: 950029 (Пример)
Символ: TP

Ако имате потенциално засегнат продукт, моля, свържете се с вашия местен Център за сервизно обслужване на Nikon който ще уреди въпроса с вземането на вашия бинокъл и ще направи замяната. Пригответе си модела на продукта и серийния номер.

Мерки за предотвратяване на проблема за в бъдеще

Като следствие от тази констатация, всички съответни служители ще бъдат обучени отново, за да се гарантира съответствието с регламента REACH. Също така ще засилим допълнително процеса на инспекция и по-добре ще инструктираме и управляваме доставчиците по отношение на REACH с цел да предотвратим появата на такива проблеми в бъдеще.

We sincerely apologize for any inconvenience this matter may cause you.

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти