Till användare av Nikon Z 8-kamera utan spegel (åtgärder för att korrigera problem med ögla på kameraremmen)

Tack för att du väljer Nikon när du fotograferar.

Användare av Z 8-kameran utan spegel har meddelat oss att metallöglorna på kameraremmen kan bli lösa eller lossna helt från kamerahuset.
Vår utredning av problemet har visat att det kan uppstå om öglorna på kameraremmen till Z 8 utsätts för starka krafter eller kontinuerlig tung belastning. Vi har identifierat vissa serienummer på Z 8-kameran som kan drabbas av detta problem och kommer att hantera problemet på följande sätt.

Nikon kommer att kontrollera tillämpliga kameror och vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera problemet kostnadsfritt, även om garantin har gått ut. Nikon betalar även alla fraktkostnader, både till och från Nikon-servicecenter . Kontakta ditt närmaste Nikon-servicecenter om du har frågor om det här problemet.

Detta erbjudande gäller även kameror som har reparerats för att åtgärda problemet som meddelades i juni 2023 (objektiv kan inte monteras), då ett objektiv inte kunde monteras på kameran eftersom det inte kunde vridas till låst läge.

Vi beklagar verkligen eventuella besvär detta orsakar.

Identifiera berörda produkter

Du kan kontrollera om din Z 8 berörs av det här problemet genom att klicka på Kontrollera serienummer nedan och ange serienumret för din kamera enligt anvisningarna.
Din kameras serienummer kontrolleras då mot de berörda produkterna. Om din kamera berörs visas instruktioner för hur du begär en reparation. Om din kamera inte berörs av problemet behöver den inte repareras och du kan fortsätta använda kameran utan att behöva oroa dig för det här problemet.

> Kontrollera serienummer

66667_sn.png

Öppna kamerans monitor för att hitta produktens serienummer. Det är det sjusiffriga numret som är tryckt på en etikett på kamerahuset, som visas i den röda ramen på bilden ovan.

Berörda delar av kameran

Nikon vidtar nödvändiga åtgärder för att korrigera problemet för både vänster och höger ögla på kameraremmen som indikeras i bilderna nedan.

66667_left.png 66667_right.png

Begär service
Ytterligare instruktioner tillhandahålls via länken Kontrollera serienummer ovan om din Z 8 berörs av problemet.

Om du vill ha mer hjälp kontaktar du Nikons kundsupport .

Vi beklagar verkligen eventuella besvär som detta kan orsaka.

Nikon kommer att fortsätta vidta alla möjliga åtgärder för att förbättra produktkvaliteten.  Därför hoppas vi att du kommer att fortsätta välja Nikon för dina fotograferingsbehov.