Korisnicima fotoaparata bez ogledala Nikon Z 8 (mere za ispravljanje problema sa ušicom kaiša fotoaparata)

Hvala vam što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

Korisnici fotoaparata bez ogledala Z 8 obavestili su nas da metalne ušice kaiša fotoaparata mogu da se olabave ili odvoje od tela fotoaparata.
Ispitujući problem, potvrđeno je da može doći do toga ako ušice kaiša fotoaparata Z 8 budu izložene snažnom udaru ili stalno nose težak teret. Identifikovali smo niz serijskih brojeva fotoaparata Z 8 koji mogu da sadrže te delove i rešićemo problem na sledeći način.

Nikon će pregledati problematične fotoaparate i preduzeti neophodne korake za ispravljanje ovog problema, bez ikakvih troškova po kupca, čak i ako je garancija istekla. Nikon će takođe platiti sve troškove isporuke do i od Nikon servisnog centra. Upite koji se odnose na ovaj problem uputite najbližem Nikon servisnom centru .

Ova ponuda dostupna je takođe onima koji su popravljali fotoaparate da bi se otklonio problem objavljen juna 2023. (objektiv ne može da se montira) kod kojih objektiv nije mogao da se montira na fotoaparat jer nije mogao da se okrene u zabravljen položaj.

Iskreno se izvinjavamo za sve neprijatnosti koje možete imati zbog ovog problema.

Identifikovanje proizvoda kod kojih se javlja ovaj problem

Da biste proverili da li je vaš Z 8 jedan od proizvoda kod kojih se javlja ovaj problem, kliknite na Provera serijskog broja u nastavku i unesite serijski broj vašeg fotoaparata prema uputstvu.
Serijski broj vašeg fotoaparata biće upoređen sa brojevima proizvoda kod kojih se javlja problem. Ako vaš fotoaparat spada među modele kod kojih se ovaj problem javlja, prikazaće se uputstva za podnošenje zahteva za popravku. Ako vaš fotoaparat nije na spisku onih kod kojih se javlja ovaj problem, budite uvereni da fotoaparat ne zahteva nikakve popravke i možete da nastavite da ga koristite bez brige o ovom problemu.

> Provera serijskog broja

66667_sn.png

Otvorite monitor fotoaparata da biste pronašli serijski broj proizvoda. To je 7-cifreni broj odštampan na nalepnici na telu fotoaparata, kao što je prikazano na gorenavedenoj slici, na delu uokvirenim crvenim ramom.

Delovi fotoaparata kod kojih se javlja problem

Nikon će preduzeti neophodne korake za ispravljanje ovog problema i za levu i za desnu ušicu kaiša fotoaparata označenih na slikama u nastavku.

66667_left.png 66667_right.png

Podnošenje zahteva za servisiranje

Dodatna uputstva biće data preko veze Provera serijskog broja iznad, ako se kod vašeg fotoaparata Z 8 javlja ovaj problem.

Za dodatnu pomoć obratite se Nikon korisničkoj podršci.

Iskreno se izvinjavamo za sve neprijatnosti koje možete imati zbog ovog problema.

Nikon će nastaviti da preduzima sve moguće mere za poboljšanje kvaliteta proizvoda.  Zbog toga se nadamo da ćete nastaviti da koristite Nikon za svoje fotografske potrebe.

Obratite se korisničkoj podršci