До потребителите на безогледалните фотоапарати Nikon Z 8 (мерки за отстраняване на проблема с ушите за лента за носене на фотоапарата)

Благодарим ви, че избрахте Nikon за своите фотографски нужди.

Потребители на безогледални фотоапарати Z 8 ни информираха, че металните уши за лента за носене на фотоапарата може да се разхлабят или да се откачат от тялото на фотоапарата.
Въз основа на наша проверка по този въпрос бе установено, че този проблем може да се появи, ако ушите за лента за носене на фотоапарат Z 8 бъдат подложени на силен удар или постоянно са под тежко натоварване. Открихме диапазон от серийни номера за фотоапарата Z 8, при които може да възникне проблемът, и смятаме да разрешим проблема по следния начин.

Nikon ще инспектира засегнатите фотоапарати и ще предприеме необходимите стъпки за отстраняване на проблема безплатно за потребителите дори ако гаранцията е изтекла. Nikon също ще заплати за всички пощенски разходи – от и до сервизния център на Nikon. Моля, отправяйте запитванията, свързани с този проблем, към най-близкия сервизен център на Nikon .

Тази оферта е валидна и за тези, на които са ремонтирани фотоапаратите за отстраняване на проблема, съобщен през юни 2023 г. (обективът не може да се постави), при който обектив не може да бъде поставен на фотоапарата, защото не може да бъде завъртян в заключено положение.

Искрено се извиняваме за евентуално причиненото неудобство от този проблем.

Идентифициране на засегнатите продукти

За да проверите дали вашият фотоапарат Z 8 е засегнат от този проблем, щракнете върху „Проверка на сериен номер“ по-долу и въведете серийния номер на вашия фотоапарат, както е указано.
Серийният номер на вашия фотоапарат ще бъде проверен дали не е сред засегнатите продукти. Ако фотоапаратът ви е един от засегнатите, ще се покажат инструкции за заявяване на ремонт. Ако вашият фотоапарат не е сред засегнатите от този проблем, със сигурност не се нуждае от ремонт и може да продължите да го използвате, без да се притеснявате от този проблем.

> Проверка на сериен номер

66667_sn.png


Отворете дисплея на фотоапарата, за да намерите серийния номер на продукта. Това е 7-цифреното число, отпечатано върху етикет, залепен към тялото на фотоапарата, което е обозначено с червената рамка в изображението по-горе.

Засегнати части на фотоапарата

Nikon ще предприеме необходимите стъпки за отстраняване на този проблем както за лявото, така и за дясното ухо за лента за носене на фотоапарата, обозначени на изображенията по-долу.
 

66667_left.png 66667_right.png

Заявяване на сервизната услуга

Чрез връзката за проверка на серийни номера ще бъдат предоставени допълнителни инструкции, ако вашия Z 8 е засегнат от този проблем.

За допълнителна помощ се свържете с Центъра за поддръжка на клиенти на Nikon .

Искрено се извиняваме за евентуално причиненото неудобство от този проблем.

Nikon ще продължи да взема всички възможни мерки за по-нататъшно подобряване на качеството на продуктите.  Затова се надяваме, че и занапред, както досега, ще избирате продуктите на Nikon за своите фотографски нужди.

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти