Till användare av Nikon Z 9-kamera utan spegel

Tack för att du väljer Nikon när du fotograferar.

Användare av Z 9-kameran utan spegel har informerats oss om att det händer att knappen för att lossa objektivet på deras Z 9-kameror ibland inte fungerar som den ska när de trycker på den och inte gör det möjligt att vrida och avlägsna ett objektiv eller en fattningsadapter från kameran.

Baserat på vår utredning av problemet har vi upptäckt att delar som inte uppfyller våra kvalitetsstandarder har använts i vissa Z 9-kameror. Vi har identifierat vissa serienummer på Z 9-kameran som kan innehålla dessa delar och kommer att hantera problemet på följande sätt. 

Nikon kommer att inspektera de berörda kamerorna och byta ut delar efter behov kostnadsfritt. Detta omfattar fraktkostnaden för att skicka berörda Z 9-kameror till Nikon samt returen till kunderna, även om garantin har gått ut.

Kontakta ditt närmaste Nikon-servicecenter om du har frågor om det här problemet.

Vi beklagar verkligen eventuella besvär detta orsakar.

Identifiera berörda produkter

Du kan kontrollera om din Z 9 berörs av det här problemet genom att klicka på Berörda produktserienummer nedan och ange serienumret för din kamera enligt anvisningarna.
Din kameras serienummer kontrolleras då mot de berörda produkterna. Om din kamera är en av de som berörs visas instruktioner för hur du begär en reparation. Om din kamera inte är en av de som berörs av problemet behöver den inte repareras och du kan fortsätta använda kameran utan att behöva oroa dig för det här problemet.

> Berörda produktserienummer 

Z_9_Serial_Number

Öppna kamerans monitor för att hitta produktserienumret. Det är det sjusiffriga numret som är tryckt på en etikett på kamerahuset, som visas i den röda ramen på bilden ovan.

Begär service

Kontakta närmaste Nikon-servicecenter om du äger en Z 9-kamera som berörs av det här problemet.

Om du vill ha mer hjälp kontaktar du Nikons kundsupport.

Vi beklagar verkligen eventuella besvär som detta kan orsaka.

Nikon kommer att fortsätta vidta alla möjliga åtgärder för att förbättra produktkvaliteten.  Därför hoppas vi att du kommer att fortsätta välja Nikon för dina fotograferingsbehov.