Korisnicima fotoaparata bez ogledala Nikon Z 9

Hvala vam što se za zadovoljenje vaših fotografskih potreba izabrali Nikon.

Korisnici fotoaparata bez ogledala Z 9 obavestili su nas da se dešava da dugme za oslobađanje objektiva na njihovim Z 9 fotoaparatima, kada se pritisne, ne funkcioniše kao što bi trebalo i ne dozvoljava da se okrene i skine objektiv ili bajonet adaptera sa fotoaparata.

Ispitujući problem, otkrili smo da su u nekim fotoaparatima Z 9 korišćeni delovi koji ne zadovoljavaju naše standarde kvaliteta. Identifikovali smo niz serijskih brojeva fotoaparata Z 9 koji mogu da sadrže te delove i rešićemo problem na sledeći način. 

Nikon će pregledati fotoaparate kod kojih se javlja problem i zameniti delove po potrebi bez ikakvih troškova za kupca, uključujući i troškove slanja ovih fotoaparata Z 9 kompaniji Nikon, kao i njihovo vraćanje kupcima, čak i ako je garancija istekla.

Upite koji se odnose na ovaj problem uputite najbližem Nikon servisnom centru.

Iskreno se izvinjavamo za sve neprijatnosti koje možete imati zbog ovog problema.

Identifikovanje proizvoda kod kojih se javlja ovaj problem

Da biste proverili da li je vaš Z 9 jedan od proizvoda kod kojih se javlja ovaj problem, kliknite na Serijski brojevi odgovarajućih proizvoda u nastavku i unesite serijski broj vašeg fotoaparata prema uputstvu.
Serijski broj vašeg fotoaparata biće upoređen sa brojevima proizvoda kod kojih se javlja problem. Ako vaš fotoaparat spada među modele kod kojih se ovaj problem javlja, prikazaće se uputstva za podnošenje zahteva za popravku. Ako vaš fotoaparat nije na spisku onih kod kojih se javlja ovaj problem, budite uvereni da fotoaparat ne zahteva nikakve popravke i možete da nastavite da ga koristite bez brige o ovom problemu.

> Serijski brojevi odgovarajućih proizvoda 

Z_9_Serijski_Broj

Otvorite monitor fotoaparata da biste pronašli serijski broj proizvoda. To je 7-cifreni broj odštampan na nalepnici na telu fotoaparata, kao što je prikazano na gorenavedenoj slici.

Podnošenje zahteva za servisiranje

Obratite se najbližem Nikon servisnom centru ako imate fotoaparat Z 9 kod kog se javlja ovaj problem.

Za dodatnu pomoć se obratite Nikon korisničkoj podršci.

Iskreno se izvinjavamo za sve neprijatnosti koje možete imati zbog ovog problema.

Nikon će nastaviti da preduzima sve moguće mere za poboljšanje kvaliteta proizvoda.  Zbog toga se nadamo da ćete nastaviti da koristite Nikon za svoje fotografske potrebe.

Obratite se korisničkoj podršci