Til brukere av Nikon Z 9 speilløst kamera

Takk for at du valgte Nikon til din fotografering.

Brukere av Z 9 speilløst kamera har informert oss om at det er tilfeller hvor utløseren på deres Z 9-kameraer, når trykt, ikke fungerer som den bør og ikke muliggjør rotasjon og fjerning av et objektiv eller en objektivadapter fra kameraet.

Etter at vi har undersøkt problemet, har vi oppdaget at det ble brukt deler som ikke oppfylte våre kvalitetsstandarder på noen Z 9-kameraer. Vi har identifisert et omfang av Z 9-kameraserienumre som kan inneholde disse delene og vil ta følgende handlinger for å rette opp problemet. 

Nikon vil reparere berørte kameraer og skifte ut deler etter behov kostnadsfritt, inkludert kostnader knyttet til frakt av berørte Z 9-kameraer til Nikon, samt retur til kunder, selv om garantien er utløpt.

Kontakt nærmeste Nikon servicesenter direkte ved spørsmål angående dette problemet.

Vi beklager eventuelle ubeleiligheter dette problemet kan forårsake.

Identifisere berørte produkter

Hvis du vil kontrollere om Z 9-kameraet ditt er et av de som er berørt av dette problemet, klikker du på Serienummer for berørte produkter nedenfor og skriver inn kameraets serienummer som angitt.
Kameraets serienummer vil bli kontrollert mot de berørte produktene. Hvis kameraet er et av de berørte produktene, vises instruksjoner for å sende en reparasjonsforespørsel. Hvis kameraet ikke er et av dem som dette problemet gjelder, kan du være trygg på at kameraet ikke trenger reparasjoner, og du kan fortsette å bruke kameraet uten å bekymre deg ytterligere for dette problemet.

> Serienummer for berørte produkter 

Z_9_Serienummer

Åpne kameraskjermen for å finne produktets serienummer. Det er det syvsifrede nummeret som er trykt på en etikett som er festet til kamerahuset som angitt av den røde rammen i bildet over.

Be om service

Ta kontakt med ditt nærmeste Nikon-servicesenter hvis du eier et Z 9-kamera som er berørt av dette problemet.

Kontakt Nikon kundestøtte hvis du trenger mer hjelp.

Vi beklager eventuelle ubeleiligheter dette problemet kan forårsake.

Nikon vil fortsatt arbeide uavbrutt for å forbedre produktkvaliteten.  Derfor håper vi at du også i fremtiden vil velge fotoprodukter fra Nikon.