Za korisnike bezrcalnog fotoaparata Nikon Z 9

Hvala vam što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

Korisnici bezrcalnog fotoaparata Z 9 obavijestili su nas da postoje slučajevi kad gumb za otpuštanje objektiva na njihovim fotoaparatima Z 9 ne radi kako treba kad se pritisne i da ne omogućuje rotaciju i skidanje objektiva ili prilagodnika postolja s fotoaparata.

Na temelju naše istrage tih slučajeva otkrili smo da su na fotoaparatima Z 9 upotrebljavani dijelovi koji ne zadovoljavaju naše standarde kvalitete. Identificirali smo niz serijskih brojeva fotoaparata Z 9 koji mogu sadržavati te dijelove pa ćemo se s tim problemom suočiti na sljedeći način. 

Nikon će pregledati fotoaparate na koje se to odnosi i besplatno zamijeniti dijelove prema potrebi, ali i nadoknaditi troškove otpreme fotoaparata Z 9 tvrtki Nikon, kao i njihov povratak kupcima, čak i ako je jamstvo isteklo.

Upite vezane uz taj problem uputite najbližem Nikonovom servisnom centru.

Iskreno se ispričavamo ako vam je ova poteškoća prouzročila ikakve neugodnosti.

Identificiranje proizvoda na koje se ovo odnosi

Da biste provjerili je li vaš Z 9 jedan od onih na koje utječe ovaj problem, u nastavku kliknite serijski brojevi proizvoda na koje se to odnosi i unesite serijski broj svojeg fotoaparata prema uputama.
Provjerit ćemo je li serijski broj vašeg fotoaparata među proizvodima na koje se odnosi taj problem. Ako je vaš fotoaparat među onima na koje se odnosi problem, prikazat će se upute za obavezne popravke. Ako vaš fotoaparat nije jedan od onih na koje se taj problem odnosi, budite sigurni da nije neophodno popraviti vaš fotoaparat i da možete nastaviti s korištenjem fotoaparata bez ikakvih problema.

> Serijski brojevi fotoaparata na koje se problem odnosi

Serijski_broj_fotoaparata_Z_9

Otvorite monitor fotoaparata za pronalazak serijskog broja proizvoda. To je sedmeroznamenkasti broj otisnut na naljepnici pričvršćenoj na kućište fotoaparata, kako je naznačeno u crvenom okviru na slici iznad.

Zahtjev za uslugu

Ako posjedujete fotoaparat Z 9 na koji se odnosi ovaj problem, obratite se najbližem Nikonovom servisnom centru.

Za daljnju pomoć kontaktirajte Nikonovu korisničku podršku.

Iskreno se ispričavamo ako vam je ova poteškoća prouzročila ikakve neugodnosti.

Nikon će nastaviti poduzimati sve moguće mjere za daljnje poboljšanje kvalitete proizvoda.  Stoga se nadamo da ćete za svoje fotografske potrebe i dalje odabirati Nikon.