Kontrolna lista rešavanja problema

Sledeća kontrolna lista za rešavanje problema će vam pomoći da rešite eventualne probleme na koje naiđete kod svog Nikon proizvoda. 

Ako teme navedene ispod ne reše vaš problem, unesite informacije u tačku 8 kada se obraćate timu za korisničku podršku.
 

 1. Provera i ažuriranje firmvera

 2. Provera i ažuriranje softvera

 3. Provera sistemskih zahteva softvera

 4. Provera kompatibilnosti

 5. Provera ispravnosti baterije

 6. Formatiranje memorijske kartice u fotoaparatu

 7. Kompletno vraćanje na fabričke postavke

 8. Informacije koje treba da obezbedi Nikon korisnička podrška 1. Provera i ažuriranje firmver/softver
Kliknite ovde da biste proverili najnoviju verziju firmvera/softvera koja je dostupna za vaš Nikon proizvod.


2. Provera i ažuriranje softvera
Kliknite ovde da biste preuzeli najnovije dostupne verzije Nikon softvera.


3. Provera sistemskih zahteva softvera
Pažljivo pogledajte sistemske zahteve softvera u vezi sa operativnim sistemom, procesorom, RAM memorijom itd.
Ove informacije možete naći u odeljku Opis proizvoda - Centar za preuzimanje.


4. Kompatibilnost
Proverite kompatibilnost vašeg fotoaparata sa objektivima, Speedlight blicevima i drugom dodatnom opremom. 
Kliknite ovde za informacije o kompatibilnosti sa Speedlight blicevima.
Kliknite ovde za grafikon kompatibilnosti sa DSLR fotoaparatima i NIKKOR objektiva sa F bajonetom.
Kliknite ovde za informacije o kompatibilnosti FTZ/FTZ II bajonet adaptera i objektiva.
Kliknite ovde za informacije o kompatibilnosti punjača baterije i AC adaptera.
Kliknite ovde za informacije o kompatibilnosti Nikon nosaca za baterije.
Kliknite ovde za informacije o kompatibilnosti softvera Webcam Utility.
Kliknite ovde za informacije o kompatibilnosti COOLPIX / KeyMission baterije, punjača i AC adaptera.5. Proverite ispravnost baterije
Neki problemi mogu da se jave usled starosti baterije.
Proverite starost* baterije u meniju podešavanja vašeg fotoaparata, jer možda treba da zamenite ili kalibrišete bateriju.
Takođe se preporučuje da koristite potpuno napunjene baterije prilikom rešavanja problema.
Ako ste bateriju kupili odvojeno, proverite autentičnost. Kliknite ovde za više informacija.
Kliknite ovde za rešavanje problema sa punjačem baterije.

* Dostupno samo za modele sa opcijom [informacije o bateriji] koja prikazuje starost baterije.


6. Formatiranje memorijske kartice u fotoaparatu
Nikon fotoaparati možda neće prepoznati memorijsku karticu koja nije formatirana u fotoaparatu. 
Kliknite ovde za informacije o odobrenim memorijskim karticama za Nikon fotoaparate.
VAŽNO: Formatiranjem memorijske kartice trajno brišete sve fotografije i druge podatke na kartici.
Pre formatiranja uverite ste da ste napravili rezervne kopije po potrebi.
Tokom formatiranja nemojte isključivati fotoaparat ili uklanjati memorijsku karticu dok poruka [Formatiranje memorijske kartice] ne nestane sa ekrana.


7. Kompletno vraćanje na fabričke postavke
Ako je u meniju za podešavanje vašeg fotoaparata dostupna opcija kompletnog vraćanja na fabričke postavke, koristite ovu opciju i proverite da je problem koji imate rešen.
VAŽNO: Kada se jednom resetuju, postavke više ne mogu da se vrate.
Preporučujemo da sačuvate postavke pomoću opcije [Sačuvaj/učitaj postavke menija] u meniju podešavanja pre resetovanja.8. Informacije koje treba da obezbedite Nikon korisničkoj podršci
Da biste bolje razumeli problem sa kojim se susrećete, obezbedite našem timu za korisničku podršku sledeće informacije:
 

 • Korišćeni proizvodi, uključujući i svu dodatnu opremu

 • Meni podešavanja fotoaparata *

 • Izveštaj o pregledu sistema vašeg računara, ako se problem odnosi na softver - kliknite ovde

 • Detaljan opis kako da reprodukujete problem

 • Uzorci slika / snimaka ekrana

  * Dostupno na nekim fotoaparatima

Obratite se korisničkoj podršci