Списък за проверка за отстраняване на неизправности

Следният списък за проверка за отстраняване на неизправности ще ви помогне в откриването или разрешаването на евентуални проблеми, които са се проявили във вашия продукт на Nikon. 

Ако изброените по-долу теми не разрешат проблема, моля, включете информацията в точка 8, когато се обръщате към нашия Център за поддръжка на клиенти.
 

 1. Проверете и актуализирайте фърмуера

 2. Проверете и актуализирайте софтуера

 3. Проверете системните изисквания за софтуера

 4. Проверете съвместимостта

 5. Проверете състоянието на батерията

 6. Форматирайте картата с памет във фотоапарата

 7. Извършете пълно нулиране до фабричните настройки

 8. Информация, която да се предостави на Центъра за поддръжка на клиенти на Nikon 1. Проверете и актуализирайте фърмуера/софтуера
Щракнете тук, за да проверите най-новата налична версия на фърмуера/софтуера за вашия продукт Nikon.

2. Проверете и актуализирайте софтуера
Щракнете тук, за да изтеглите най-новата налична версия на софтуера на Nikon.


3. Проверете системните изисквания за софтуера
Внимателно прегледайте системните изисквания за софтуера относно операционна система, процесор, оперативна памет и др.
Тази информация се намира в раздела „Описание на продукта – Център за изтегляния“.


4. Съвместимост
Проверете съвместимостта на вашия фотоапарат с обективи, светкавици Speedlight и други аксесоари. 
Щракнете тук за информация за съвместимост със светкавица Speedlight.
Щракнете тук за таблици за съвместимост за DSLR фотоапарати и обективи NIKKOR с байонет F.
Щракнете тук за информация за съвместимост с адаптер за байонет FTZ/FTZ II и обектив.
Щракнете тук за информация за съвместимост с батерия, зарядно устройство и захранващ адаптер.
Щракнете тук за информация за съвместимост с батерия на Nikon.
Щракнете тук за информация за съвместимост със софтуера Webcam Utility.
Щракнете тук за информация за съвместимост с COOLPIX/KeyMission батерия, зарядно устройство и захранващ адаптер.5. Проверете състоянието на батерията
Някои проблеми може да се проявят от възрастта на батерията.
Моля, проверете износването на батерията* в менюто за настройка на вашия фотоапарат, защото може да е необходимо да смените или да калибрирате батерията.
Също така е препоръчително да използвате напълно заредена батерия, когато отстранявате неизправности.
Ако сте закупили батерията отделно, проверете дали е оригинална. Щракнете тук за повече информация.
Щракнете тук за отстраняване на неизправности на зарядното устройство за батерии.

* Налично само за модели с опция [Battery info] (Информация за батерията), която показва износването на батерията.


6. Форматирайте картата с памет във фотоапарата
Фотоапаратите на Nikon може да не разпознаят карта с памет, която не е била форматирана във фотоапарата. 
Щракнете тук за информация относно одобрените карти с памет за фотоапарати на Nikon.
ВАЖНО: Форматирането на картата с памет изтрива за постоянно всички снимки и други данни на картата.
Преди форматиране се уверете, че сте създали резервни копия, ако е необходимо.
По време на форматирането не изключвайте фотоапарата и не изваждайте карти с памет, докато съобщението [Format memory card] (Форматиране на карта с памет) не изчезне от дисплея.


7. Извършете пълно нулиране до фабричните настройки
Ако в менюто за настройка на вашия фотоапарат има налична опция за пълно нулиране до фабричните настройки, използвайте я и проверете дали проблемът, който имате, е разрешен.
ВАЖНО: След нулирането настройките не може да бъдат възстановени.
Препоръчваме да запишете настройките, като използвате опцията [Save/load menu settings] (Запис/зареждане на настройки на менюто) от менюто за настройка, преди да извършите нулиране.8. Информация, която да се предостави на Центъра за поддръжка на клиенти на Nikon
За да разберем по-добре проблема, който имате, моля, предоставете на нашия екип от Центъра за поддръжка на клиенти следната информация:
 

 • Използвани продукти, включително всякакви аксесоари

 • Настройки на менюто на фотоапарата *

 • Обобщеният отчет за системата от вашия компютър, ако проблемът е свързан със софтуер – щракнете тук

 • Описание стъпка по стъпка как да се възпроизведе проблема

 • Примерни изображения/екранни снимки

  * Налично в някои фотоапарати

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти