Garanţie de service european Nikon - Produse digitale pentru imagine

Dragă Client Nikon,

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Nikon. În cazul în care produsul dumneavoastră Nilon necesită service în garanţie, contactaţi dealerul de la care l-aţi achiziţionat sau un membru al reţelei europene autorizate de service de pe teritoriul Nikon Europe BV (Europa/Africa şi Rusia). Pentru a evita orice neplăcere inutilă, vă sfătuim să citiţi manualele utilizatorului înainte de a contacta dealerul sau reţeaua autorizată de service.

Echipamentul dumneavoastră Nikon beneficiază de garanţie pentru orice defect de fabricaţie timp de un an de la data achiziţiei originale. Dacă în timpul perioadei de garanţie produsul prezintă defecţiuni datorate materialelor necorespunzătoare sau fabricaţiei, reţeaua noastră autorizată de service de pe teritoriul Nikon Europe BV va repara produsul în termenii şi condiţiile de mai jos, fără a tarifa manopera şi piesele de schimb. Nikon îşi rezervă dreptul (unilateral) de a înlocui sau repara produsul.

 1. Această garanţie este oferită doar la prezentarea cardului complet de garanţie şi a facturii originale sau a chitanţei indicând data achiziţiei, tipul produsului şi numele dealerului, împreună cu produsul. Nikon îşi rezervă dreptul de a refuza service-ul în garanţie gratuit dacă documentele de mai sus nu pot fi prezentate sau dacă informaţiile conţinute sunt incomplete sau ilizibile.

 2. Această garanţie nu va acoperi:

 • lucrări necesare de întreţinere şi reparaţie sau înlocuirea pieselor datorită uzurii normale.

 • modificări pentru îmbunătăţirea produsului faţă de obiectivul normal aşa cum este descris în manualele utilizatorului, fără consimţământul scris prealabil al Nikon.

 • costuri de transport şi toate riscurile implicate de transport legate direct sau indirect de garanţia produselor.

 • deteriorări rezultate în urma modificărilor şi reglajelor care pot fi efectuate unui produs fără consimţământul prealabil scris al Nikon pentru a respecta standardele tehnice locale sau naţionale în vigoare în orice altă ţară decât cele pentru care produsul a fost conceput şi/sau produs iniţial.

 1. Garanţia nu este valabilă în cazul:

 • deteriorării cauzate de utilizarea necorespunzătoare ce include, fără a se limita la, nerespectarea funcţiei normale a produsului sau a instrucţiunilor pentru utilizator privind utilizarea şi întreţinerea corespunzătoare şi instalarea sau utilizarea produsului care nu este consecventă cu standardele de protecţia muncii în ţara în care este utilizat.

 • deteriorării provocate de accidente ce includ, fără a se limita la, fulgere, apă, foc, utilizare incorectă sau neglijenţă.

 • modificării, deteriorării aspectului, lizibilităţii insuficiente sau îndepărtării numărului serial sau al modelului de pe produs.

 • deteriorării provocate de reparaţii sau reglaje efectuate de organizaţii de service sau persoane neautorizate.

 • defectării oricărui sistem în care este inclus produsul sau cu care este utilizat.

 1. Această garanţie de service nu afectează drepturile statutare ale consumatorului cu respectarea legilor naţionale în vigoare; de asemenea, nu afectează drepturile consumatorului faţă de dealer ca urmare a contractului de vânzare/achiziţionare.

Pentru lista centrelor de reparaţii autorizate de Nikon, faceţi clic aici.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi