Nikonovo servisno jamstvo za Europu - proizvodi za digitalnu fotografiju

Poštovani korisniče Nikonovih proizvoda,

Zahvaljujemo što ste kupili Nikonov proizvod. Ako je na vašem Nikonovom proizvodu potrebno izvršiti servis pod jamstvom, kontaktirajte dobavljača kod kojeg je kupljen ili člana ovlaštene servisne mreže na prodajnom području Nikon Europe BV (Europa/Afrika i Rusija). Da biste izbjegli bilo kakve nepotrebne neugodnosti, preporučujemo da prije kontaktiranja dobavljača ili ovlaštene servisne mreže pažljivo pročitate korisničke priručnike.

Nikonov uređaj ima jamstvo u slučaju bilo kakvih proizvođačkih nedostataka u trajanju od godine dana od datuma prve kupnje. Ako se tijekom jamstvenog perioda pokaže da je proizvod neispravan zbog nepropisnih materijala ili izrade, naša ovlaštena servisna mreža na prodajnom području Nikon Europe BV će, bez naplaćivanja rada i dijelova, popraviti proizvod u skladu s uvjetima i odredbama navedenim u nastavku. Nikon pridržava pravo (po vlastitom nahođenju) zamijeniti ili popraviti proizvod.

 1. Ovo jamstvo vrijedi samo uz predočenje popunjene jamstvene kartice i originalnog računa ili potvrde o kupnji s navedenim datumom kupnje, vrstom proizvoda i nazivom dobavljača zajedno s proizvodom. Nikon pridržava pravo odbiti besplatni servis pod jamstvom ako gore navedeni dokumenti nisu predočeni ili ako sadrže nepotpune ili nečitljive informacije.

 2. Jamstvo ne pokriva:

 • nužno održavanje i popravak ili zamjenu dijelova zbog normalnog trošenja i starenja.

 • preinake za nadogradnju proizvodnja u odnosu na svrhu za koju je predviđen opisanu u korisničkim priručnicima, a bez prethodnog pismenog pristanka Nikona.

 • transportne troškove i sve rizike transporta povezane izravno ili neizravno s jamstvom za proizvod.

 • bilo kakvo oštećenje nastalo uslijed preinaka ili prilagodbi izvršenih na proizvodu bez prethodnog pismenog pristanka Nikona radi usklađivanja s lokalnim ili nacionalnim tehničkim standardima na snazi u bilo kojoj drugoj zemlji osim one kojoj je proizvod izvorno namijenjen i/ili u kojoj je proizveden.

 1. Jamstvo ne važi u slučaju

 • oštećenja nastalog zbog nepravilnog rukovanja, uključujući, ali bez ograničenja, korištenje proizvoda u drugu svrhu osim one za koju je namijenjen ili nepridržavanje korisničkih uputa o pravilnom korištenju i održavanju te instalaciju ili korištenje proizvoda na način koji nije u skladu sa sigurnosnim standardima koji su na snazi u zemlji gdje se proizvod koristi.

 • oštećenja uzrokovanog nezgodom, uključujući, ali bez ograničenja, udar groma, vodu, požar, nepravilno rukovanje ili zanemarivanje.

 • oštećenja, nečitljivosti ili uklanjanja broja modela ili serijskog broja sa proizvoda.

 • oštećenje nastalo zbog popravaka ili prilagodbi koje su izvršili neovlašteni servis ili neovlaštene osobe.

 • kvarove u bilo kojem sustavu čiji je proizvod dio ili s kojim se koristi.

 1. Ovo servisno jamstvo ne utječe na ustavna prava potrošača prema mjerodavnim nacionalnim zakonima na snazi, kao ni na prava potrošača naspram dobavljača proizašla iz ugovora o prodaji/nabavi.


Da biste dobili popis Nikonovih ovlaštenih servisnih centara, kliknite ovdje.