Nikonin Euroopan huoltotakuu – digitaalikuvatuotteet

Hyvä Nikonin asiakas,

Kiitos, että hankit tämän Nikonin tuotteen. Jos Nikon-tuotteesi tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteys tuotteen myyjään tai johonkin valtuutettujen huoltotoimipaikkojen verkostoon kuuluvaan yritykseen Nikon Europe BV:n myyntialueella (Euroopassa/Afrikassa ja Venäjällä). Turhan vaivan välttämiseksi suosittelemme käyttöoppaiden huolellista lukemista ennen yhteydenottoa myyjään tai valtuutettuun huoltotoimipaikkaan.

Valmistaja myöntää Nikon-laitteelle valmistusvikoja koskevan takuun, jonka kesto on yksi vuosi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lähtien. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana virheellisestä materiaalista tai työstä johtuvia vikoja, valtuutettu huoltotoimipaikkojen verkostomme Nikon Europe BV:n alueella korjaa tuotteen laskuttamatta työsta tai osista jaljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Nikon pidättää itsellaan oikeuden vaihtaa tai korjata tuotteen.

 1. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuotteen mukana toimitetaan täytetty takuukortti sekä alkuperäinen ostotosite, josta käy ilmi ostopäivämäärä, tuotteen tyyppi sekä jälleenmyyjän nimi. Nikon pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ilmaisesta takuuhuollosta, jos edellä mainittuja asiakirjoja ei esitetä tai jos niissä olevat tiedot ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.

 2. Tämä takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa

 • Osien normaalin kulumisen edellyttämä huolto ja korjaus tai vaihto.

 • Tuotteen muokkaaminen tai päivittäminen muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa.

 • Tuotetakuuseen suoraan tai epäsuorasti liittyvät kuljetuskustannukset ja kuljetusriski.

 • Tuotteeseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa tehdyistä sellaisista muokkauksista tai säädoista aiheutuvat vahingot, joiden tarkoituksena on tehdä tuotteesta muun kuin alkuperäisen myynti- tai valmistusmaan paikallisten ja kansallisten määräysten mukainen.

 1. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:

 • Vahinko on aiheutunut virheellisesta kaytosta, mukaan lukien seuraavat tilanteet mutta ei rajoittuen niihin: tuotteen kaytto muuhun kuin tavanmukaiseen tarkoitukseen tai muuten kuin kayttooppaan kaytto- ja huolto-ohjeiden mukaisesti seka tuotteen asentaminen tai kaytto kayttomaassa voimassa olevien turvallisuusnormien vastaisesti.

 • Vahinko on syntynyt onnettomuuden, esimerkiksi salamaniskun, veden tai tulen, tai vaarinkaytosten tai huolimattomuuden vuoksi.

 • Tuotteen malli- tai sarjanumeroa on muutettu tai se on poistettu tai turmeltu lukukelvottomaksi.

 • Vahingot ovat aiheutuneet valtuuttamattoman huoltoyrityksen tai henkilon tekemista korjauksista tai saadoista.

 • Tuote on liitetty puutteelliseen jarjestelmaan tai sita on kaytetty puutteellisen jarjestelman kanssa.

 1. Tämä huoltotakuu ei vaikuta kuluttajan kansallisten lakien mukaisiin oikeuksiin eikä kuluttajan ja jälleenmyyjän väliseen osto- tai myyntisopimukseen liittyviin kuluttajan oikeuksiin.


Jos haluat tuoda näyttöön valtuutettujen Nikon-huoltoliikkeiden luettelon, napsauta tätä.