Nikonova garancija v Evropi – izdelki za digitalno obdelavo fotografij

Spoštovani kupec izdelkov Nikon,

Hvala, ker ste kupili ta Nikonov izdelek. Ee boste potrebovali garancijske storitve za Nikonov izdelek, se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili ali elana pooblašeene mreže serviserjev na podroeju, ki ga pokriva podjetje Nikon Europe BV (Evropa/Afrika in Rusija).

Preden se obrnete na prodajalca ali pooblašeenega serviserja, vam priporoeamo, da pozorno preberete navodila za uporabo in se tako izognete neprijetnostim. Zagotavljamo vam enoletno garancijo za kakršne koli napake v izdelavi od prvega dne nakupa originalne opreme Nikon. Če se v času garancije izkaže, da je prišlo do okvare zaradi slabega materiala ali slabe izdelave, bo naša mreža pooblaščenih serviserjev, ki ga pokriva podjetje Nikon Europe BV brez zaračunavanja opravljenega dela ali nadomestnih delov popravila izdelek v skladu s spodnjimi pogoji. Nikon si pridržuje pravico, da (po lastni presoji) zamenja ali popravi izdelek.

 1. Ta garancija je veljavna samo v primeru, da skupaj z izdelkom predložite celotno garancijsko kartico in originalni račun, na katerem so razvidni datum nakupa, tip izdelka in ime prodajalca. Nikon si pridržuje pravico, da zavrne brezplačne garancijske storitve, če se zgoraj omenjena dokumentacija ne predloži ali če so vsebovane informacije nepopolne ali nečitljive.

 2. Ta garancija ne krije:

 • vzdrževalnih del in popravil ali zamenjav delov zaradi normalne obrabe;

 • sprememb zaradi nadgradnje, ki spreminja prvotni namen izdelka, kot je opisan v navodilih za uporabo, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Nikon;

 • stroškov prevoza in vseh tveganj prevoza, ki so neposredno ali posredno povezani z garancijo izdelkov;

 • katerih koli okvar, ki so posledica sprememb ali nastavitev na izdelku, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Nikon, z namenom, da bi ustrezal veljavnim lokalnim ali nacionalnim tehničnim standardom katere koli druge države, za katero izdelek ni bil prvotno zasnovan in/ali izdelan.

 1. Garancija ni veljavna v primerih:

 • poškodb, povzročenih z napačno uporabo, vključno z (a ne omejeno na) nenamensko uporabo, ali zuporabo v nasprotju z navodili za uporabo ter vzdrževanje in namestitev in z uporabo izdelka v nasprotju z veljavnimi varnostnimi standardi v državi, kjer se izdelek uporablja;

 • poškodb, povzročenih zaradi nezgod, vključno s (a ne omejeno na) strelami, vodo, požarom, napačno uporabo in zanemarjanjem;

 • sprememb, popačenja, nečitljivosti ali odstranitve številke modela ali serijske številke z izdelka;

 • poškodb, povzročenih zaradi popravil ali prilagoditev, ki so bile izvedene s strani nepooblaščenega serviserja ali osebe;

 • napak v katerem koli sistemu, v katerega je bil izdelek priključen ali s katerim je bil uporabljen.

 1. Garancija za servisiranje ne vpliva na osnovne pravice kupca v skladu z veljavnimi nacionalni zakoni niti na pravice kupca zoper prodajalca iz naslova kupoprodajne pogodbe.

Če si želite ogledati seznam pooblaščenih servisnih centrov Nikon, kliknite tukaj.