Till användare av Nikons spegellösa kamera Z 8

Tack för att du väljer Nikon när du fotograferar.

Användare av den spegellösa kameran Z 8 har informerat oss om att i vissa sällsynta fall kan ett objektiv inte monteras på kameran eftersom objektivet inte kan roteras till låst läge.

Baserat på vår undersökning av ärendet har det fastställts att detta problem kan uppstå med Z 8-kameror. Vi har identifierat en rad Z 8-kameraserienummer som problemet kan uppstå på och kommer därför att åtgärda problemet enligt följande.

Nikon kommer att reparera berörda kameror utan kostnad för kunden, inklusive kostnaden för frakt av drabbade Z 8-kameror till Nikon, samt deras retur till kunder, även om garantin har löpt ut.

Kontakta ditt närmaste Nikon-servicecenter om du har frågor om det här problemet.

Vi beklagar verkligen eventuella besvär detta orsakar.

Identifiera berörda produkter

Du kan kontrollera om din Z 8 berörs av det här problemet genom att klicka på Serienummerkontroll nedan och ange serienumret för din kamera enligt anvisningarna.

Din kameras serienummer kontrolleras då mot de berörda produkterna. Om din kamera är en av de som berörs visas instruktioner för hur du begär en reparation. Om din kamera inte är en av de som berörs av problemet behöver den inte åtgärdas och du kan fortsätta använda kameran utan att behöva oroa dig för det här problemet.

> Serienummerkontroll
 
null


Öppna kamerans monitor för att hitta produktserienumret. Det är det sjusiffriga numret som är tryckt på en etikett på kamerahuset, som visas i den röda ramen på bilden ovan.

För att ansöka om service

Kontakta närmaste Nikon-servicecenter om du äger en Z 8-kamera som berörs av det här problemet.

Om du vill ha mer hjälp kontaktar du Nikons kundsupport.

Vi beklagar verkligen eventuella besvär som detta kan orsaka.

Nikon kommer att fortsätta vidta alla görliga åtgärder för att förbättra produktkvaliteten. Därför hoppas vi att du kommer att fortsätta välja Nikon för dina fotograferingsbehov.