Oznámení o přechodu z mezinárodních záruk pro výměnné objektivy a příslušenství

Děkujeme vám, že jste pro splnění svých fotografických potřeb zvolili výrobek společnosti Nikon.

Nikon už nebude poskytovat mezinárodní záruku na výměnné objektivy NIKKOR (objektivy s bajonetem Nikon F a Z, adaptéry bajonetu atd.) a příslušenství (blesky atd.), ovšem místo toho bude poskytovat místní záruku v zemi nebo oblasti zakoupení nebo dodání.

Do této chvíle společnost Nikon poskytovala mezinárodní záruku na výměnné objektivy a některé příslušenství. S rozdíly v místních zákonech a bezpečnostních normách je ovšem obtížné zachovat jednu mezinárodní záruku, která by platila po celém světě. Zvážili jsme řadu možností, ale nakonec jsme se rozhodli v lednu 2021 zahájit pro výměnné objektivy a příslušenství postupný přechod z mezinárodních záruk na regionální záruky.

Pokud je produkt zakoupen s mezinárodní zárukou, tato mezinárodní záruka zůstane platná po celou dobu platnosti, a to bez ohledu na datum zakoupení. Pokud je produkt zakoupen s regionální zárukou, tato záruka zůstane platná po celou dobu platnosti. Pokud jsou ovšem na příslušném produktu provedeny opravy v zemi nebo oblasti, na kterou se záruka nevztahuje, uživatel ponese odpovědnost za veškeré náklady na opravu, a to i v případě, že je záruka stále platná.

V některých zemích a oblastech také nemusí být možné zajistit opravu produktů, které jsou prodávány v jiných zemích. Obraťte se na servisní středisko Nikon nebo prodejce či distributora v příslušné zemi nebo oblasti.

Další informace o tomto tématu můžete získat od zákaznické podpory.

Věříme, že společnost Nikon bude i nadále vaší volbou v oblasti fotografických výrobků.

Contact Customer Support