Techniczna informacja serwisowa dla użytkowników analogowej lustrzanki jednoobiektywowej Nikon F6

Dziękujemy za wybranie oferty firmy Nikon.

Podczas audytu wewnętrznego opartego na naszych własnych normach środowiskowych dotyczących produktu zauważyliśmy, że w niektórych analogowych lustrzankach jednoobiektywowych F6 wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu po 22 lipca 2019 r. została użyta część zawierająca ftalan dibutylu (DBP) na poziomie potencjalnie przekraczającym wartość normy określoną w dyrektywie RoHS*.

* Dyrektywa RoHS (2011/65/UE i 2015/863/UE) obowiązująca w Unii Europejskiej ma na celu ograniczenie stosowania określonych materiałów niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych. Od 22 lipca 2019 r. użycie DBP w produktach elektrycznych i elektronicznych podlega ograniczeniom z zastosowaniem obowiązującej wartości normy.

Na żądanie klienta, firma Nikon dokona bezpłatnej wymiany części w analogowych lustrzankach jednoobiektywowych F6 wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu po 22 lipca 2019 r., nawet jeśli gwarancja na produkt już wygasła.

Podsumowanie problemu
Firma Nikon kontroluje użycie niektórych niebezpiecznych materiałów w swoich produktach zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą RoHS. Nasi dostawcy są zobowiązani do przekazywania nam szczegółowych informacji na temat substancji chemicznych zawartych w dostarczanych przez nich częściach. Z przekazanych przez dostawcę informacji dotyczących opisanej tutaj części wynikało, że była ona zgodna z dyrektywą RoHS.
Jednak przeprowadzony niedawno audyt wewnętrzny wykazał, że poziomy ftalanu dibutylu (DBP) (od 22 lipca 2019 r. regulowane dyrektywą RoHS) w niektórych częściach wewnętrznych aparatów prawdopodobnie przekraczają wartość normy określoną w dyrektywie RoHS.

Odpowiedź
W momencie, gdy w toku audytu wewnętrznego wykryto możliwą niezgodność części aparatu z dyrektywą RoHS, dostawy tego produktu zostały zawieszone.
W aparatach, których może dotyczyć ta niezgodność, nie występują żadne problemy w zakresie jakości produktu, działania funkcji bądź wydajności.  Aparat użytkowany w zwykły sposób nie wpływa na zdrowie ani samopoczucie użytkownika, dlatego można z niego nadal korzystać bez żadnych obaw. Firma Nikon chętnie wymieni jednak odpowiednią część na żądanie użytkownika.

Działania zapobiegawcze
W związku z zaistniałą sytuacją wszyscy odpowiedni pracownicy Grupy Nikon zostaną ponownie przeszkoleni w celu zapewnienia zgodności z europejską dyrektywą RoHS. Aby zapobiec podobnym problemom w przyszłości, wzmocnimy również proces inspekcji oraz przeszkolimy dostawców i ulepszymy zarządzanie nimi w zakresie zgodności z dyrektywą RoHS.

Identyfikowanie produktów, których dotyczy problem
Ten problem dotyczy łącznie 152 analogowych lustrzanek jednoobiektywowych F6 oznaczonych następującymi 7-cyfrowymi numerami seryjnymi.

0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

Jeśli Państwa aparat nie należy do wymienionych powyżej, można w dalszym ciągu korzystać z niego bez żadnych obaw.

Numer seryjny aparatu Nikon F6

Numer seryjny aparatu to 7-cyfrowy numer oznaczony czerwoną ramką na powyższym zdjęciu.

Rozwiązanie problemu
Jeśli posiadają Państwo analogową lustrzankę jednoobiektywową Nikon F6, której dotyczy ten problem, prosimy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy Nikon. Odpowiednie części zostaną bezpłatnie wymienione, nawet jeśli gwarancja na aparat wygasła.

Zgłaszanie naprawy
Pytania dotyczące omawianej kwestii prosimy kierować do najbliższego centrum serwisowego firmy Nikon lub utworzyć Bezpłatne zgłoszenie serwisowe. Użytkownicy korzystający z tej usługi powinni wziąć pod uwagę, że nie będą mogli korzystać z aparatu przez ok. 1–2 tygodni. W przypadku jednoczesnego otrzymania dużej liczby zgłoszeń serwisowych czas zwrotu aparatu może się wydłużyć. Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie.

Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności, na które opisany problem mógł Państwa narazić.

Firma Nikon będzie nadal podejmować wszelkie możliwe działania w celu dalszego podnoszenia jakości swoich produktów. Dlatego mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będą Państwo wybierali produkty fotograficzne firmy Nikon.