Technické servisní poradenství pro uživatele filmové jednooké zrcadlovky Nikon F6

Děkujeme vám, že jste si pro splnění svých fotografických potřeb vybrali společnost Nikon.

V průběhu našeho interního auditu založeného na našich vlastních standardech ochrany životního prostředí s ohledem na naše výrobky jsme zjistili, že součást některých filmových jednookých zrcadlovek F6 vyrobených a/nebo uvedených na trh po 22. červenci 2019 obsahuje dibutyl-ftalát (DBP) v úrovni potenciálně překračující hodnotu danou Směrnicí RoHS*.

* Směrnice RoHS (2011/65/EU a 2015/863/EU) vytvořená v Evropské unii omezuje používání některých nebezpečných materiálů v elektrických a elektronických výrobcích. Od 22. července 2019 je použití DBP v elektrických a elektronických výrobcích omezeno a platí vytvořený standard.

Společnost Nikon na základě žádosti zdarma vymění potenciálně ovlivněnou součást v příslušných výrobcích uvedených na trh po 22. červenci 2019, a to i v případě uplynutí záruční lhůty.

Shrnutí problému
Společnost Nikon kontroluje použití určitých nebezpečných materiálů ve své výrobě v souladu se Směrnicí RoHS Evropské unie. Naši dodavatelé jsou povinni poskytovat nám podrobné informace o chemických látkách obsažených v jimi dodávaných součástech. Informace dodavatele týkající se zde popisované součásti uváděly, že součást je v souladu se Směrnicí RoHS.
Náš poslední interní audit však zjistil, že úroveň dibutyl-ftalátu (DBP), která je od 22. července 2019 regulována Směrnicí RoHS a který je obsažen v určité interní součásti fotoaparátu, pravděpodobně překročí hodnotu stanovenou Směrnicí RoHS.

Reakce
Dodávky příslušných výrobků byly pozastaveny ihned poté, co náš interní audit identifikoval potenciální nesoulad se směrnicí RoHS u součásti.
Potenciálně ovlivněné fotoaparáty nevykazují žádné závady nebo problémy s ohledem na kvalitu, funkčnost nebo výkonnost výrobků.  Dále, protože fotoaparáty nemají při normálním používání žádný negativní vliv na zdraví uživatele, můžete pokračovat bez jakýchkoli starostí v jejich dalším používání. Společnost Nikon však přesto na žádost vymění ovlivněnou součást přístrojů.

Preventivní opatření
V reakci na toto zjištění budou všichni relevantní zaměstnanci společnosti Nikon Group přeškoleni na zajištění souladu se Směrnicí RoHS Evropské unie. Rovněž dojde k posílení našich kontrolních procesů a budeme instruovat a lépe řídit naše dodavatele s ohledem na Směrnici RoHS, abychom v budoucnu zamezili výskytu problémů, jako je tento.

Rozpoznání ovlivněných výrobků
Tento problém se vztahuje na celkem 152 filmových jednookých zrcadlovek F6 s následujícími 7místnými sériovými čísly.
0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

Pokud váš fotoaparát nepatří mezi výše uvedené, můžete v jeho používání pokračovat bez jakýchkoli starostí s tímto problémem.

Sériové číslo fotoaparátu Nikon F6

Sériové číslo fotoaparátu je 7místné číslo označené červeným rámečkem na obrázku výše.

Shrnutí
Pokud vlastníte filmovou jednookou zrcadlovku Nikon F6 ovlivněnou tímto problémem, kontaktujte nejbližší servis Nikon. Ovlivněná součást vám bude zdarma vyměněna i v případě, že již uběhla záruční lhůta fotoaparátu.

Žádost o opravu
S žádostmi týkajícími se tohoto problému se obraťte na nejbližší servisního středisko Nikon nebo vytvořte žádost o bezplatné vrácení zboží prostřednictvím servisu. Uživatelé požadující tuto službu musí počítat s tím, že oprava zabere přibližně 1–2 týdny. Nahromadí-li se více žádostí o tuto službu současně, může oprava trvat delší dobu. Velmi si vážíme vaší trpělivosti a pochopení. 

Upřímně se omlouváme za jakékoli nepříjemnosti, které vám tato záležitost mohla způsobit. 

Společnost Nikon bude i nadále podnikat všechna možná opatření pro zvýšení kvality výrobků. Věříme, že společnost Nikon bude i nadále vaší volbou v oblasti fotografických výrobků.