Tehnička savjetodavna služba za korisnike digitalnog fotoaparata COOLPIX S33

Hvala vam što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

Potvrdili smo da priključivanje strujnog ispravljača za punjenje EH-73P/EH-73PCH u fotoaparat COOLPIX S33 (s umetnutom baterijom) putem USB kabela priloženog uz fotoaparat može utjecati na opremu u blizini, kao što su radioprijemnici, te potencijalno proizvesti šum. Taj se problem ne pojavljuje ako se koristi strujni ispravljač za punjenje EH-71P/EH-71PCH.

Iskreno se ispričavamo za neugodnosti koje ste možda imali zbog toga.

Identificiranje proizvoda na koje se to odnosi
Taj se problem pojavljuje kod fotoaparata COOLPIX S33 s firmverom ver. 1.0. Taj je problem riješen i ne pojavljuje se kod firmvera ver. 1.1.
Trenutačna verzija firmvera fotoaparata može se provjeriti na zaslonu fotoaparata kao što je prikazano u nastavku. Ako vaš fotoaparat nije jedan od onih na koje se taj problem odnosi (na njemu je instaliran firmver ver. 1.1 ili noviji), možete bezbrižno nastaviti koristiti fotoaparat.

Na izborniku za postavljanje > Camera settings (Postavke fotoaparata) odaberite Firmware version (Verzija firmvera) da biste provjerili verziju firmvera fotoaparata. Dodatne pojedinosti potražite u referentnom priručniku fotoaparata.

Slika

Rješenje
Ako imate COOLPIX S33 kod kojeg se pojavljuje taj problem (fotoaparat S33 s firmverom ver. 1.0), možete ga riješiti preuzimanjem najnovijeg firmvera fotoaparata ver. 1.1. u našem Centru za preuzimanje i ažuriranjem firmvera fotoaparata. 

COOLPIX S33 firmver ver. 1.1. http://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/208/COOLPIX_S33.html

Ako zbog bilo kojeg razloga ne možete preuzeti firmver ni sami ažurirati firmver fotoaparata, obratite se najbližem Nikonovu servisnom centru. Oni će besplatno izvršiti ažuriranje firmvera kako bi se riješio taj problem, bez obzira na to imate li jamstvo za fotoaparat.

Zahtjev za ažuriranje firmvera u servisnom centru
Upite u vezi s tim pitanjem pošaljite najbližem Nikonovu servisnom centru.
Pošaljite samo kućište fotoaparata. Prije slanja izvadite bateriju, SD memorijsku karticu i sav dodatni pribor koji je možda pričvršćen na fotoaparat.

Upite u vezi s tim problemom možete poslati i Nikonovoj korisničkoj podršci.

Još se jednom iskreno ispričavamo za sve moguće neugodnosti.

Tvrtka Nikon nastavit će s poduzimanjem svih potrebnih mjera za daljnje poboljšanje kvalitete proizvoda. Stoga se nadamo da ćete za svoje fotografske potrebe i dalje odabirati Nikon.