Tekniskt servicemeddelande till användare av den digitala SLR-kameran Nikon D750 – möjlig skugga i bilder från slutaren (uppdatering 2017-07-12)

Tack för att du väljer Nikon när du fotograferar.

I juli 2015, samt i ett ytterligare meddelande i februari 2016, berättade vi att slutaren i vissa exemplar av Nikons digitala SLR-kamera D750 som tillverkades mellan oktober 2014 och juni 2015 inte fungerar normalt, vilket ibland leder till att en del av bilden skuggas. Sedan dess har vi undersökt problemet ytterligare och upptäckt att samma problem kan uppstå i D750-kameror som tillverkats mellan juli och september 2014 samt mellan juli 2015 och september 2016.

Därför tar vi emot alla D750-kameror som tillverkats mellan juli 2014 och september 2016 för undersökning och reparation av slutaren. Kontakta ditt närmaste Nikon-servicecenter om du har frågor om det här problemet.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som det här problemet kan ha orsakat dig.

Identifiera berörda produkter
Du kan kontrollera omdin kamera berörs av det här problemet genom att klicka på Berörda produktserienummer nedan och ange D750-kamerans serienummer enligt instruktionerna. Din kameras serienummer kontrolleras då mot de berörda produkterna. Om din kamera är en av de som berörs visas instruktioner för hur du begär en reparation. Om din kamera inte berörs av problemet behöver den inte repareras och du kan fortsätta använda din kamera utan att behöva oroa dig för det här problemet.

> Berörda produktserienummer

Image

Kamerans serienummer är det sjusiffriga numret som visas i den röda ramen på bilden ovan.

Lösning
Kontakta närmaste Nikon-servicecenter om du äger en digital SLR-kamera av typen Nikon D750 som omfattas av det här problemet. De tar då in din kamera på service och undersöker och reparerar kamerans slutare helt gratis, även om garantitiden för kameran har gått ut.

Begär service
Kontakta Nikons kundsupport för mer information om hur du lämnar tillbaka din kamera till Nikons servicecenter.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som det här problemet kan ha orsakat dig.

Nikon kommer att fortsätta vidta alla möjliga åtgärder för att förbättra produktkvaliteten. Återigen, tack för att du väljer Nikon när du fotograferar.