Savet tehničkog servisa za korisnike digitalnog SLR fotoaparata Nikon D750 – moguća pojava senki na slici pod dejstvom zatvarača (ažurirano 12.7.2017.)

Hvala vam što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

U julu 2015. i dodatnom obaveštenju u februaru 2016. smo objavili da zatvarač kod nekih digitalnih SLR fotoaparata Nikon D750 proizvedenih između oktobra 2014. i juna 2015. ne funkcioniše normalno, što ponekad dovodi do pojave senki na delovima slika. Od tog trenutka, daljim istraživanjem smo došli do saznanja da isti problem može da se pojavi kod modela fotoaparata D750 proizvedenih u periodu od jula do septembra 2014. i od jula 2015. do septembra 2016.

Zbog toga svi modeli D750 proizvedeni u periodu od jula 2014. do septembra 2016. ispunjavaju uslove za proveru i popravku zatvarača. Upite koji se odnose na ovaj problem uputite najbližem Nikon servisnom centru.

Iskreno se izvinjavamo zbog eventualnih neprijatnosti koje ste imali zbog ovog problema.

Identifikovanje odgovarajućih proizvoda
Da biste proverili da li vaš fotoaparat spada među modele kod kojih se ovaj problem javlja, kliknite na dugme Serijski brojevi odgovarajućih proizvoda u nastavku i unesite serijski broj za D750 u skladu sa uputstvima. Serijski broj fotoaparata ćemo uporediti sa brojevima odgovarajućih proizvoda. Ako vaš fotoaparat spada među modele kod kojih se ovaj problem javlja, prikazaće se uputstva za podnošenje zahteva za popravku. U suprotnom, budite uvereni da fotoaparat ne zahteva nikakve popravke i možete da nastavite da ga koristite bez brige o ovom problemu.

> Serijski brojevi odgovarajućih proizvoda

Image

Serijski broj fotoaparata je sedmocifreni broj označen crvenim okvirom na dolenavedenoj slici.

Rešenje
Ako posedujete digitalni SLR fotoaparat Nikon D750 sa navedenim problemom, obratite se najbližem Nikon servisnom centru. Serviseri će zadržati vaš fotoaparat i besplatno ispitati i popraviti zatvarač, čak i ako je garancija fotoaparata istekla.

Kako da zatražite servisiranje
Više informacija o tome kako da vratite fotoaparat u Nikon servisni centar možete da dobijete ako se obratite korisničkoj podršci kompanije Nikon.

Iskreno se izvinjavamo zbog eventualnih neprijatnosti koje ste zbog ovoga imali.

Nikon će nastaviti da preduzima sve moguće mere za poboljšanje kvaliteta proizvoda. Hvala vam još jednom što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

Obratite se korisničkoj podršci