Teknisk servicemelding til brukere av det digitale speilreflekskameraet Nikon D750 – det kan forekomme skygger fra lukkeren (oppdatert 12.07.2017)

Takk for at du valgte et Nikon-produkt.

I juli 2015 og i en tilleggsmerknad i februar 2016 kunngjorde vi at lukkeren på enkelte av Nikons digitale speilreflekskameraer D750 som ble produsert mellom oktober 2014 og juni 2015, ikke fungerer som den skal, noe som av og til kan medføre skygger på deler av bildene. Siden den gang har vi undersøkt problemet og oppdaget at det samme problemet kan oppstå med D750-kameraer som er produsert fra juli til og med september 2014 og fra juli 2015 til og med september 2016.

Derfor har alle med D750-kameraer som er produsert fra juli 2014 til og med september 2016, rett til å få lukkeren undersøkt og reparert. Ta kontakt med ditt nærmeste Nikon-servicesenter angående dette problemet.

Vi beklager alle ulemper dette kan ha medført.

Identifisering av berørte produkter
For å sjekke om kameraet er berørt av dette problemet, klikk Serienummer for berørte produkter nedenfor og angi serienummeret til ditt D750 i henhold til instruksjonene. Kameraets serienummer blir da sammenlignet med serienumrene for de berørte produktene. Hvis kameraet er et av de berørte produktene, vises instruksjoner for å sende reparasjonsforespørsel. Hvis kameraet ikke er berørt av problemet, trenger det ikke reparasjon og kan brukes uten bekymring.

> Serienummer for berørte produkter

Image

Kameraets serienummer er det syvsifrede tallet i den røde rammen på bildet ovenfor.

Løsning
Ta kontakt med nærmeste Nikon servicesenter om Nikon D750-kameraer som er berørt av dette. Servicesenteret undersøker og reparerer lukkeren på kameraet kostnadsfritt, selv om garantien har utløpt.

Bestille service
Kontakt Nikons kundestøtte hvis du vil vite mer om hvordan du kan returnere kameraet til et Nikon-servicesenter.

Vi beklager hvis dette har forårsaket bryderi for deg.

Nikon vil fortsatt sette inn alle mulige tiltak for å forbedre produktkvaliteten. Takk for at du valgte et Nikon-kamera.