Meddelande om upphörande av Teknisk serviceinformation för objektivet 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 (uppdatering 2021-01-15)

Tack för att du väljer Nikon när du fotograferar.

Den 3 februari 2015 publicerade Nikon en Teknisk serviceinformation för användare av objektivet 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 om att Nikon skulle tillhandahålla kostnadsfri korrigeringsservice på 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 som uppvisade ett visst problem.
Från och med den 15 januari 2021 accepterar Nikon inte längre objektivet 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 för denna kostnadsfria korrigeringsservice. Kunder som vill åtgärda problemet efter att erbjudandet om kostnadsfri service har slutat gälla hanteras enligt Nikons standardpolicyer för reparationer.
(15 januari 2021)

Vi har nyligen bekräftat att det problem som beskrivs nedan finns hos objektivet 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 för avancerade kameror med utbytbara objektiv.
Här följer mer information om detta problem och hur det åtgärdas. Nikon inspekterar och utför kostnadsfritt service för att åtgärda detta problem enligt vad som anges nedan.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som det här problemet kan ha orsakat dig.

Problem
När objektivet 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 används under en längre tid eller zoomfunktionerna används ofta kan problem med att kommunicera korrekt med kameran uppstå, ett felmeddelande kan visas i kamerans monitor och objektivet kanske inte fungerar som det ska.

Berörd produkt
– Detta problem uppstår endast med 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6.
- Detta problem uppstår inte med 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM.
- Bilden nedan visar ett svart 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6, men detta problem uppstår med alla färgvarianter av objektivet.

Image

Objektiv för vilka man redan har vidtagit åtgärder för att lösa problemet har en svart prick så som visas nedan.

Identifiera objektiv som redan har inspekterats och/eller reparerats.
Objektiv med en svart prick i botten av hålet för piggen på kamerans objektivfäste har redan inspekterats och/eller reparerats av ett Nikon-servicecenter.

Image

Serviceprocedur
Nikons servicecenter inspekterar objektivet och byter vid behov ut berörda komponenter kostnadsfritt, och tillhandahåller kostnadsfri leverans oavsett vad som står i produktgarantin. Om du redan har betalat för en reparation av ett objektiv som berörs av detta problem kontaktar du Nikon enligt instruktionerna nedan.

Begär service
Vänd dig till ditt närmaste Nikon-servicecenter med din förfrågan.

Tid som krävs för service
Nikons servicecenter kan vanligtvis hjälpa kunderna inom 1–2 veckor efter att de har mottagit produkterna för service. Om du vill ha mer information rekommenderar vi dig att kontakta ditt närmaste servicecenter.

Nikon kommer att fortsätta arbeta för att på alla sätt förbättra produktkvaliteten. Återigen, tack för att du väljer Nikon när du fotograferar.