Najava o isteku Saveta tehničkog servisa za objektiva 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 (ispravka 15.1.2021.)

Hvala vam što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

Nikon je 3. februara 2015. izdao saopštenje kojim se korisnici modela 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 obaveštavaju o tome da će kompanija Nikon pružiti besplatne servisne popravke objektiva 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 koji imaju određeni problem.
Počev od 15. januara 2021. godine Nikon više neće primati objektive 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 radi ovog besplatnog korektivnog servisiranja. Zahtevi za servisiranje radi otklanjanja ovog problema nakon isteka ponuđenog roka za besplatno servisiranje obrađivaće se u skladu sa standardnim smernicama kompanije Nikon u pogledu servisiranja.
(15. januar 2021. godine)

Nedavno smo potvrdili problem, opisan u nastavku, sa objektivom 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 za napredne fotoaparate sa zamenljivim objektivima.
Upoznajte se sa detaljima ovog problema i merama koje treba preduzeti za njegovo otklanjanje. Nikon će obezbediti besplatan pregled i servisiranje kako bi rešio ovaj problem, kao što je navedeno u nastavku.

Iskreno se izvinjavamo zbog eventualnih neprijatnosti koje ste imali zbog ovog problema.

Problem
Kada se objektiv 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 koristi tokom dužeg vremena ili se operacije zumiranja često ponavljaju, pravilna komunikacija sa fotoaparatom će možda postati nemoguća, na monitoru fotoaparata može da se prikaže poruka o grešci i objektiv možda neće ispravno funkcionisati.

Odgovarajući proizvod
– Ovaj problem se javlja samo kod modela 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6.
– Ovaj problem se ne javlja kod modela 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM.
– U nastavku je predstavljena slika crnog modela 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6, ali se ovaj problem javlja kod objektiva svih boja.

Image

Objektivi kod kojih su već primenjene mere za otklanjanje ovog problema mogu se identifikovati na osnovu crne tačke prikazane u nastavku.

Identifikovanje objektiva koji su već pregledani i/ili popravljeni.
Objektivi sa crnom tačkom u dnu slota za spojnicu na bajonetu fotoaparata su već pregledani i/ili popravljeni u Nikon servisnom centru.

Image

Postupak servisiranja
Nikon servisni centri će besplatno pregledati objektive i, po potrebi, zameniti odgovarajuće komponente, a isporuka će biti besplatna, bez obzira na status garancije proizvoda. Ako ste već platili popravku objektiva kod kog se javlja ovaj problem, kontaktirajte kompaniju Nikon prema dolenavedenim uputstvima.

Kako da zatražite servisiranje
Upite koji se odnose na ovaj problem uputite najbližem Nikon servisnom centru.

Vreme neophodno za servisiranje
Nikon servisni centri obično usluže korisnike u roku od 1–2 nedelje od prijema proizvoda za servisiranje. Preporučujemo vam da za detalje kontaktirate lokalni servisni centar.

Nikon će nastaviti da preduzima sve moguće mere za poboljšanje kvaliteta proizvoda. Hvala vam još jednom što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

Obratite se korisničkoj podršci