Tekniske serviceråd til brugere af 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6-objektiv (opdateret 15. juli 2020)

Tak, fordi du har valgt Nikon som leverandør af dit fotoudstyr.

Den 3. februar 2015 udsendte Nikon en servicevejledning til 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6. Den informerede brugerne om, at Nikon vil yde gratis, afhjælpende service til de 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6-objektiver, der udviser et bestemt problem.
Med denne meddelelse vil vi informere brugere af 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 om, at dette tilbud om gratis, afhjælpende service udløber den 15. januar 2021. Kundeanmodninger om løsning af dette problem, der modtages efter udløbet af det gratis servicetilbud, vil blive behandlet i overensstemmelse med Nikons standardreparationspolitik.

Hvis du gerne vil have undersøgt dit 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 for dette problem og om nødvendigt få rettet fejlen gratis, skal du hurtigst muligt anmode om denne service hos et Nikon-servicecenter. (15. juli 2020)

Vi har for nylig bekræftet nedenstående problem med objektivet 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 til avancerede kameraer med udskifteligt objektiv.
Sæt dig ind i detaljerne vedrørende problemet og om, hvordan det bliver løst. Nikon tilbyder gratis kontrol og service for at løse dette problem, som det er beskrevet nedenfor.

Vi beklager den ulejlighed, dette problem måtte have forårsaget.

Problem
Når objektivet 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 bruges i længere tid, eller der zoomes mange gange, kan der muligvis ikke kommunikeres med kameraet, der vises muligvis en fejlmeddelelse på kameraskærmen, og objektivet fungerer muligvis ikke korrekt.

Omfattet produkt
- Dette problem optræder kun ved 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6.
- Det optræder ikke ved 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM.
- Nedenstående billede er af det sorte 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6, men dette problem optræder ved alle farvekombinationer af objektivet.
Image

Objektiver, hvor der allerede er truffet foranstaltninger til løsning af dette problem, er identificeret med en sort prik, som det ses herunder.

Sådan identificerer du objektiver, der allerede er blevet kontrolleret og/eller repareret.
Objektiver med en sort prik nederst på pladsen til stikket på kameraets objektivfatning er allerede blevet kontrolleret og/eller repareret af et Nikon-servicecenter.
Image
Serviceprocedure
Nikon-servicecentre kontrollerer objektiver og udskifter gratis eventuelle defekte komponenter, hvis der er behov for det, og tilbyder gratis forsendelse, uanset om der stadig er garanti på kameraet eller ej. Hvis du allerede har betalt for at få repareret et objektiv, der er omfattet af dette problem, skal du kontakte Nikon via nedenstående fremgangsmåde.

Sådan anmoder du om service
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte dit nærmeste Nikon-servicecenter.
Reparationstid
Du modtager som regel dit kamera efter én til to uger, efter vi har modtaget det til service. Kontakt dit lokale Nikon-servicecenter for at få yderligere oplysninger.

Hos Nikon bestræber vi os altid på at forbedre kvaliteten af vores produkter. Endnu engang tak, fordi du har valgt Nikon som leverandør af dit fotoudstyr.