Tekniskt servicemeddelande till användare av den digitala SLR-kameran Nikon D750 – möjlig linsöverstrålning från stark ljuskälla (uppdatering 2015-01-20)

Tack för att du väljer Nikon när du fotograferar.

Tillägg till våra tidigare meddelanden från den 9 januari 2015 och den 29 december 2014. Vissa användare har uppmärksammat oss på att det ibland förekommer linsöverstrålning med en onaturlig form i bilder som tas med den digitala SLR-kameran D750. Det gäller fotografering av motiv där det finns en stark ljuskälla, till exempel solen eller kraftig belysning, på ett visst ställe i bildens överkant.

För de som redan har köpt en D750 och som vill lämna in sin kamera på service för att få detta problem åtgärdat så kommer Nikons servicecenter utföra service på de kameror som anges nedan. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som det här problemet kan ha orsakat dig.

Identifiera berörda produkter
Du kan kontrollera om din kamera berörs av det här problemet genom att klicka på Berörda produktserienummer nedan och ange D750-kamerans serienummer enligt instruktionerna. Resultaten för det serienummer som har angetts visas. Om dessa resultat visar att din kamera är en av de som berörs visas instruktioner för hur du begär en reparation. Om din kamera inte är en av de som berörs kan du fortsätta använda din kamera utan att behöva oroa dig för det här problemet.

> Berörda produktserienummer

Observera att även om kamerans serienummer identifieras som en av de som berörs av det här problemet anger en svart prick i stativgängan på kamerahusets undersida, som på bilden nedan, att de åtgärder som beskrivs nedan för att lösa det här problemet redan har vidtagits.
Image
Svart prick: anger att kameran redan har inspekterats och justerats.

Lösning
Kontakta närmaste Nikon-servicecenter om du äger Nikons digitala SLR-kamera D750 som det här problemet gäller. Servicecentret inspekterar och reparerar kostnadsfritt ljusskyddskomponenter, och justerar AF-sensorns position, för att minska förekomsten av onaturligt formad linsöverstrålning. Dessa reparationer och justeringar påverkar inte autofokusprecisionen, eller prestandan på andra kamerafunktioner.

Även om implementeringen av dessa åtgärder gör den onaturligt formade linsöverstrålningen, som vissa användare har rapporterat, mindre synlig uppstår ofta linsöverstrålning när man fotograferar motiv i motljus med en digital SLR-kamera. Nikon fortsätter att arbeta för att kunna erbjuda produkter som våra kunder är nöjda med.

Begär service
Kontakta Nikons kundsupport för mer information om hur du lämnar tillbaka din kamera till Nikons servicecenter.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som det här problemet kan ha orsakat dig.

Nikon kommer att fortsätta vidta alla möjliga åtgärder för att förbättra produktkvaliteten. Återigen, tack för att du väljer Nikon när du fotograferar.