Savet tehničkog servisa za korisnike digitalnog SLR fotoaparata Nikon D750 – moguća pojava odbleska od izvora jakog svetla (ažurirano 20.1.2015.)

Hvala vam što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

Pišemo vam u vezi sa prethodnom najavom 9. januara 2015. i 29. decembra 2014. Neki korisnici su nas obavestili da se na slikama snimljenim pomoću digitalnog SLR fotoaparata D750 prilikom fotografisanja scena sa izvorom jakog svetla, kao što je sunčeva svetlost ili osvetljenje jakog intenziteta, dešava da se u određenim položajima duž gornje ivice slike pojavi odblesak čudnog oblika.

Nikon servisni centri će servisirati fotoaparate onima koji su već kupili D750 i žele da im se fotoaparat servisira kako bi se umanjio ovaj problem, kao što je navedeno u nastavku. Iskreno se izvinjavamo zbog eventualnih neprijatnosti koje ste imali zbog ovog problema.

Identifikovanje odgovarajućih proizvoda
Da biste proverili da li vaš fotoaparat spada među modele kod kojih se ovaj problem javlja, kliknite na dugme „Serijski brojevi odgovarajućih proizvoda“ u nastavku i unesite serijski broj za D750 u skladu sa uputstvima. Prikazaće se rezultati za uneti serijski broj. Ako prema njima vaš fotoaparat spada među modele kod kojih se ovaj problem javlja, prikazaće se uputstva za podnošenje zahteva za popravku. U suprotnom, možete da nastavite da ga koristite bez brige o ovom problemu.

> Serijski brojevi odgovarajućih proizvoda

Imajte u vidu da čak i ako fotoaparat po serijskom broju spada među modele kod kojih se ovaj problem javlja, crna tačka u utičnici za stativ u dnu fotoaparata, poput one prikazane na dolenavedenoj fotografiji, ukazuje na to da su već preduzete mere za rešavanje ovog problema navedenog u nastavku.
Image
Crna tačka: Ukazuje na to da je fotoaparat već pregledan i prilagođen.

Rešenje
Ako posedujete digitalni SLR fotoaparat Nikon D750 sa navedenim problemom, obratite se najbližem Nikon servisnom centru. Servisni centar će besplatno pregledati i popraviti komponente štitnika od svetlosti i prilagoditi položaj AF senzora kako bi se smanjila pojava odbleska neprirodnog oblika. Ove popravke i prilagođavanja neće uticati na preciznost autofokusa ni na performanse drugih funkcija fotoaparata.

Iako će nakon primene ovih mera odblesak neprirodnog oblika na koji ukazuju neki korisnici biti manje primetan, imajte u vidu da se odblesak često javlja kada se digitalnim SLR fotoaparatima snimaju scene sa pozadinskim osvetljenjem. Budite uvereni da će Nikon i u budućnosti svesrdno raditi na ponudi proizvoda kojima će naši klijenti biti zadovoljni.

Kako da zatražite servisiranje
Više informacija o tome kako da vratite fotoaparat u Nikon servisni centar možete da dobijete ako se obratite korisničkoj podršci kompanije Nikon.

Iskreno se izvinjavamo zbog eventualnih neprijatnosti koje ste zbog ovoga imali.

Nikon će nastaviti da preduzima sve moguće mere za poboljšanje kvaliteta proizvoda. Hvala vam još jednom što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

Obratite se korisničkoj podršci