Teknisk servicemelding til brukere av det digitale speilreflekskameraet Nikon D750 – det kan forekomme lysflekker fra sterke lyskilder (oppdatert 20.01.2015)

Takk for at du valgte et Nikon-kamera.

Oppfølger til tidligere meldinger av 9. januar 2015 og 29. desember 2014. Fra noen brukere har vi fått meldinger som indikerer at det ved fotografering av motiver der en sterk lyskilde, for eksempel solen eller sterke lamper, er i en bestemt posisjon langs øvre bildekant, kan oppstå lysflekker med unaturlige former i bilder tatt med det digitale speilreflekskameraet D750.

For dem som allerede har kjøpt et D750 og vil ha det reparert for å redusere dette problemet, vil Nikons servicesentre reparere kameraer som vist nedenfor. Vi beklager alle ulemper dette kan ha medført.

Identifisere produktene dette gjelder
Hvis du vil kontrollere om kameraet ditt er et av dem som har dette problemet, klikk på Serienummer for berørte produkter nedenfor og skriv inn serienummeret til ditt D750 slik du blir bedt om. Resultatet for serienummeret blir vist. Hvis kameraet ditt er et av de berørte produktene, vil du få instruksjoner om hvordan du kan be om reparasjon. Hvis kameraet ikke er berørt, kan du fortsette å bruke det uten å bry deg om dette problemet.

> Serienummer for berørte produkter

Legg merke til at sel om serienummeret viser at kameraet ditt er et av produktene som er berørt, viser en svart prikk inne i stativfestet på bunnene av kameraet, slik som det som er vist på bildet, om tiltak for å løse problemet er utført allerede.
Image
Svart flekk: Betyr at kameraet allerede har vært kontrollert og justert.

Løsning
Ta kontakt med nærmeste Nikon-servicesenter hvis du eier et Nikon D750 som er berørt av dette. Servicesenteret vil kontrollere og reparere lysbeskyttelseskomponentene og justere AF-sensorens posisjon slik at forekomsten av disse lysflekkene elimineres – uten ekstra kostnad. Disse reparasjonene og justeringene vil ikke påvirke autofokuspresisjonen eller ytelsen til andre av kameraets funksjoner.

Selv om disse tiltakene vil redusere forekomstenav lysflekkene som ble påpekt av noen brukere, vises lysflekker ofte når man fotograferer motivet i motlys. Nikon vil fortsette å gjøre alt for å tilby produkter som tilfredsstiller kundene våre også i fremtiden.

Bestille service
Kontakt Nikons kundestøtte hvis du vil vite mer om hvordan du kan returnere kameraet til et Nikon-servicesenter.

Vi beklager hvis dette har forårsaket bryderi for deg.

Nikon vil fortsatt sette inn alle mulige tiltak for å forbedre produktkvaliteten. Takk for at du valgte et Nikon-kamera.