Tekniskt servicemeddelande till användare av den digitala SLR-kameran Nikon D810

Tack för att du väljer att fotografera med Nikon.

Vi har tagit emot en del rapporter från några användare av Nikons digitala SLR-kamera D810 om att det i vissa fall syns ljusfläckar på bilder som har tagits med lång exponering samt på vissa bilder som tagits med bildområdesinställningen 1,2× (30×20).

Efter att ha tittat närmare på problemet kan vi nu bekräfta att det ibland kan synas ljusfläckar vid fotografering med långa exponeringstider och på bilder som tagits med inställningen Bildområde inställd på 1,2× (30×20).

Om du har köpt en sådan här kamera kommer Nikons servicecenter att reparera den vid behov utan kostnad för dig.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som det här problemet kan ha orsakat dig.

Identifiera berörda produkter
Du kan kontrollera om din kamera berörs av det här problemet genom att klicka på knappen Berörda produktserienummer nedan och ange D810-kamerans serienummer enligt instruktionerna. Din kameras serienummer kontrolleras då mot de berörda produkterna. Om din kamera berörs av problemet kommer du att erhålla ytterligare instruktioner. Om din kamera inte berörs kan du fortsätta använda den utan att bry dig om det beskrivna problemet.

> Berörda produktserienummer

Observera att kameror som har en svart prick i stativgängan på kamerahusets undersida, som på bilden nedan, redan har inspekterats och genomgått nödvändiga justeringar som förhindrar att problemet uppstår. Om din kamera har en svart prick i stativgängan kan du alltså fortsätta använda den utan bekymmer, även om serienumret är med i listan ovan.

Image

Den svarta pricken betyder att kameran redan har genomgått inspektion och nödvändiga justeringar.

Service av berörda produkter
Kontakta ditt närmaste Nikon-servicecenter om du har en D810 som berörs av det här problemet. De tar då in din kamera på service och modifierar några av bildsensorns inställningsvärden och uppdaterar kamerans firmware för att åtgärda problemet. Denna service kommer att minska uppkomsten av ljusfläckar vid lång exponering och på bilder som tagits med inställningen Bildområde inställd på 1,2× (30×20). Eftersom D810 har högre upplösning och skärpa än sina föregångare kan ljusfläckar fortfarande synas tydligare vid exponeringstider över 30 sekunder jämfört med bilder som tagits med samma exponeringstid med föregående kameramodeller, trots att kameran har genomgått service. Om detta är fallet kan du minska ljusfläckarna ytterligare genom att ställa in D810-kamerans funktion Lång exponering NR. Mer information finns i handboken på sida 124/299.

Vi tackar för din förståelse i det här ärendet. Nikon fortsätter att arbeta engagerat för att tillhandahålla fotograferingsprodukter av högsta kvalitet och vi hoppas att du väljer Nikon för dina fotograferingsbehov även i fortsättningen.