Savet tehničkog servisa za korisnike digitalnog SLR fotoaparata Nikon D810

Hvala vam što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

Neki korisnici digitalnog SLR fotoaparata Nikon D810 su nas izvestili o povremenoj vidljivosti svetlih tačaka prilikom dugačkih ekspozicija i na nekim slikama snimljenim pri postavci „Oblast slike“ od 1,2× (30×20).

Nakon što smo ispitali ovaj slučaj, utvrdili smo da svetle tačke mogu povremeno da budu vidljive prilikom snimanja dugačkih ekspozicija i na slikama snimljenim pri postavci Oblast slike od 1,2× (30×20).

Nikon servisni centri će, po potrebi, servisirati ove fotoaparate koji su već kupljeni i za to neće naplaćivati naknadu klijentima.

Iskreno se izvinjavamo zbog eventualnih neprijatnosti koje ste imali zbog ovog problema.

Identifikovanje odgovarajućih proizvoda
Da biste proverili da li vaš fotoaparat spada među modele kod kojih se ovaj problem javlja, kliknite na dugme Serijski brojevi odgovarajućih proizvoda i unesite serijski broj za D810 u skladu sa uputstvima. Serijski broj fotoaparata ćemo uporediti sa brojevima proizvoda sa ovim problemom. Ako je vaš fotoaparat među modelima kod kojih se ovaj problem javlja, dobićete dodatna uputstva. Ako nije, možete da nastavite da ga koristite bez brige o ovom problemu.

> Serijski brojevi odgovarajućih proizvoda

Imajte u vidu da su fotoaparati sa crnom tačkom u utičnici za stativ u dnu tela fotoaparata, poput onog prikazanog na dolenavedenoj fotografiji, već pregledani i da su neophodna podešavanja obavljena kako bi se sprečila pojava ovog problema. Stoga, ako na fotoaparatu postoji crna tačka, možete da nastavite da ga koristite bez ikakve brige, čak i ako po serijskom broju spada u gorenavedene proizvode.

Image
Crna tačka ukazuje na to da su pregled i neophodna prilagođavanja već obavljeni.

Servisiranje odgovarajućih proizvoda
Ako posedujete D810 i suočavate se sa navedenim problemom, obratite se najbližem Nikon servisnom centru. Stručnjaci će zadržati vaš fotoaparat, izmeniti neke vrednosti podešavanja senzora slike i ažurirati firmver fotoaparata kako bi otklonili ovaj problem. Nakon servisiranja, pojava svetlih tačaka prilikom dugačkih ekspozicija i na slikama snimljenim pri postavci Oblast slike od 1,2× (30×20), biće smanjena. Budući da su rezolucija i oštrina slike povećane kod modela D810, čak i nakon njegovog servisiranja radi otklanjanja ovog problema, svetle tačke mogu da budu primetnije u ekspozicijama dužim od 30 s nego što su bile na slikama snimljenim prethodnim fotoaparatima sa istim vremenom ekspozicije. U tom slučaju, svetle tačke mogu dodatno da se smanje podešavanjem funkcije Smanjenje šuma kod duge ekspozicije fotoaparata D810 na Uključeno. Više detalja potražite u uputstvu za upotrebu, na stranici 124/299.

Primite našu zahvalnost za iskazano razumevanje u vezi sa ovim problemom. Nikon je posvećen pružanju isključivo najkvalitetnijih fotografskih proizvoda i nada se da ćete i dalje koristiti Nikon za svoje fotografske potrebe.

Obratite se korisničkoj podršci