Teknisk servicemelding til brukere av det digitale speilreflekskameraet Nikon D810

Takk for at du valgte et Nikon-kamera.

Vi har mottatt rapporter fra noen brukere av Nikons digitale speilreflekskamera D810 som tyder på at lyse flekker er synlige på bilder tatt med lang eksponeringstid og på noen bilder tatt med en Bildefelt-innstilling på 1,2 × (30 × 20).

Etter å ha sett på saken, kan vi bekrefte at lyse flekker kan forekomme på bilder tatt med lang eksponeringstid og bilder tatt med en Bildefelt-innstilling på 1,2 × (30 × 20).

Nikon-servicesenter vil utføre nødvendige reparasjoner av disse kameraene som allerede er solgt,  uten kostnader for kunden.

Vi beklager alle ulemper dette kan ha medført.

Slik identifiserer du berørte produkter
Du kontrollerer om et kameraet er blant de som er berørt av dette, ved å klikke på Serienummer for berørte produkter-knappen nedenfor og skrive inn serienummeret til D810-kameraet. Serienummeret på kameraet kontrolleres mot serienumrene til de berørte produktene. Hvis kameraet er et av dem som er berørt, vises videre instruksjoner. Hvis kameraet ikke er blant de berørte, kan du fortsette å bruke det.

> Serienummer for berørte produkter

Vær oppmerksom på at for kameraer med et svart punkt på stativfestet nederst på kamerahuset, slik som det som er vist på bilde nedenfor, er det allerede foretatt nødvendige undersøkelser og justeringer for å hindre at dette skjer. Hvis kameraet ditt har et slikt svart punkt, kan du altså fortsette å bruke kameraet, selv om serienummeret er et av dem som vises over.

Image

Det svarte punktet betyr at det allerede er gjort undersøkelser, og at nødvendige justeringer er foretatt.

Reparasjon av berørte produkter
Ta kontakt med det nærmeste Nikon-servicesenter hvis du eier et D810-kamera som er berørt av dette problemet. Der endrer de noen av bildebrikkens justeringsverdier for deg og oppdaterer firmwaren til kameraet for å løse problemet. Denne servicen vil redusere forekomsten av lyse flekker på bilder tatt med lang eksponeringstid og på bilder tatt med en Bildefelt-innstilling på 1,2 × (30 × 20),. Ettersom bildeoppløsningen og skarpheten er økt på D810, kan lyse flekker i større grad være merkbare med eksponeringstider lengre enn 30 sekunder enn ved bruk av tidligere modeller med samme eksponeringstid, selv om kameraet har blitt reparert. I slike tilfeller kan lyse flekker reduseres ytterligere ved å angi Støyred. ved lang eksponering i D810 til . Se i bruksanvisningen 124 / 299 hvis du vil ha mer informasjon.

Vi takker for din forståelse i denne saken. Nikon er fortsatt opptatt av å levere fotoprodukter av høyeste kvalitet og håper at du vil fortsette å velge Nikon i fremtiden.