Tehnička savjetodavna služba za korisnike digitalnog SLR fotoaparata Nikon D810

Hvala vam što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

Od nekih smo korisnika digitalnog SLR fotoaparata Nikon D810 primili dojave da se pri snimanju s dugom ekspozicijom na slikama pojavljuju svijetle točke, kao i na nekim slikama snimljenim uz postavku područja slike 1,2× (30×20).

Nakon što smo pomno istražili taj problem, ustvrdili smo da navedene svijetle točke zaista mogu povremeno biti primjetne pri snimanju s dugom ekspozicijom i na slikama snimljenima uz postavku Image area (Područje slike) 1,2× (30×20).

Nikonovi servisi besplatno će po potrebi servisirati već kupljene fotoaparata.

Iskreno se ispričavamo za sve moguće neugodnosti.

Identificiranje proizvoda na koje se problem odnosi
Da biste provjerili odnosi li se taj problem na vaš fotoaparat, kliknite gumb Affected Product Serial Numbers (Serijski brojevi proizvoda na koje se problem odnosi) u nastavku te prema uputama unesite serijski broj svog fotoaparata D810. Serijski broj vašeg fotoaparata usporedit će se s onima proizvoda na koje se problem odnosi. Ako je vaš fotoaparat jedan od onih na koje se problem odnosi, dobit ćete dodatne upute. Ako vaš fotoaparat nije jedan od onih na koje se problem odnosi, možete bezbrižno nastaviti koristiti fotoaparat.

> Serijski brojevi proizvoda na koje se problem odnosi

Napominjemo da su fotoaparati s crnom točkom na utoru za stativu pri dnu kućišta fotoaparata, kao što je prikazano na fotografiji u nastavku, već pregledani te da su izvršene sve potrebne prilagodbe kako bi se spriječilo da se taj problem pojavi. Stoga, ako vaš fotoaparat ima crnu točku, možete nastaviti koristiti fotoaparat bez brige, čak i ako je njegov serijski broj jedan od onih naznačenih gore.

Image

Crna točka znači da je fotoaparat već pregledan te da su izvršene sve potrebne prilagodbe.

Servisiranje proizvoda na koje se taj problem odnosi
Obratite se najbližem Nikonovu servisu ako imate D810 na koji se odnosi taj problem. Oni će uzeti vaš fotoaparat te izmijeniti neke vrijednosti za prilagodbu senzora slike te ažurirati firmver vašeg fotoaparata da bi se riješio taj problem. Nakon servisiranja smanjit će se pojava svijetlih točaka pri dugim ekspozicijama te na slikama snimljenima uz postavku Image area (Područje slike) 1,2× (30×20),. Budući da su razlučivost slike i oštrina povećani na fotoaparatu D810, čak i nakon što su fotoaparati servisirani da bi se riješio taj problem, svijetle točke možda će biti primjetnije pri ekspozicijama duljima od 30 s nego na slikama snimljenima pomoću starijih fotoaparata s istim vremenom ekspozicijom. U tom je slučaju pojavu svijetlih točaka moguće dodatno smanjiti postavljanje funkcije Long exposure NR (Smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji) na fotoaparatu D810 na On (Uključeno). Dodatne pojedinosti potražite u priručniku s uputama na stranici 124/299.

Zahvaljujemo vam na razumijevanju. Nikon će i dalje nastojati nuditi samo najkvalitetnije fotografske proizvode te se nadamo da će Nikon ostati vašim odabirom za vaše potrebe snimanja i obrade slika.