Συμβουλευτική Τεχνική Υπηρεσία για χρήστες της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D810 της Nikon

Σας ευχαριστούμε που επιλέγετε τη Nikon για τις φωτογραφικές σας ανάγκες.

Έχουμε λάβει κάποιες αναφορές από ορισμένους χρήστες της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR Nikon D810 οι οποίοι έχουν παρατηρήσει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται φωτεινά σημεία στις φωτογραφίες που έχουν τραβηχθεί με τη ρύθμιση περιοχής εικόνας ορισμένη σε 1,2× (30 × 20).

Αφού εξετάσαμε το θέμα, διαπιστώσαμε ότι ενδέχεται κατά καιρούς να εμφανίζονται φωτεινά σημεία κατά τη λήψη φωτογραφιών με μεγάλη έκθεση και σε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με τη ρύθμιση Περιοχή εικόνας ορισμένη σε 1,2× (30 × 20).

Εφόσον απαιτείται, στα Κέντρα Service της Nikon θα γίνεται δωρεάν σέρβις για αυτές τις φωτογραφικές μηχανές που έχουν ήδη αγοραστεί.

Λυπούμαστε ειλικρινά για την τυχόν ταλαιπωρία που έχει προκύψει από αυτό το θέμα.

Εντοπισμός των προϊόντων που επηρεάζονται
Για να ελέγξετε εάν η φωτογραφική μηχανή σας επηρεάζεται από αυτό το πρόβλημα, κάντε κλικ στο κουμπί Αριθμοί σειράς προϊόντων με αυτό το πρόβλημα παρακάτω και εισαγάγετε το σειριακό αριθμό της D810 όπως θα σας ζητηθεί. Θα ελεγχθεί εάν ο σειριακός αριθμός της φωτογραφικής μηχανής σας είναι στη λίστα των προϊόντων που επηρεάζονται από το πρόβλημα. Εάν η φωτογραφική μηχανή σας είναι ανάμεσα σε αυτές που επηρεάζονται, θα λάβετε πρόσθετες οδηγίες. Εάν η φωτογραφική μηχανή σας δεν επηρεάζεται από το πρόβλημα αυτό, μπορείτε να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα.

> Αριθμοί σειράς προϊόντων που επηρεάζονται

Λάβετε υπόψη σας ότι οι φωτογραφικές μηχανές που έχουν μια μαύρη κουκκίδα στην υποδοχή τριπόδου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος της φωτογραφικής μηχανής, όπως στην παρακάτω φωτογραφία, έχουν ήδη ελεγχθεί και έχουν γίνει οι κατάλληλες ρυθμίσεις σε αυτές για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επομένως, εάν η φωτογραφική μηχανή σας έχει αυτή τη μαύρη κουκκίδα, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σας χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, ακόμη κι αν ο αριθμός σειράς της περιλαμβάνεται σε αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.

Εικόνα
Η μαύρη κουκκίδα σημαίνει ότι έχει ήδη γίνει έλεγχος και οι απαραίτητες διορθώσεις.

Σέρβις προϊόντων που επηρεάζονται
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Nikon εάν η φωτογραφική μηχανή D810 που έχετε επηρεάζεται από αυτό το πρόβλημα. Στο κέντρο, θα κρατήσουν τη φωτογραφική μηχανή και θα τροποποιήσουν ορισμένες από τις τιμές προσαρμογής του αισθητήρα εικόνας και, στη συνέχεια, θα ενημερώσουν το firmware της φωτογραφικής μηχανής σας για να επιλύσουν το πρόβλημα. Μετά το σέρβις, θα μειωθεί η εμφάνιση φωτεινών σημείων στις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με μεγάλη έκθεση και στις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με τη ρύθμιση Περιοχή εικόνας ορισμένη σε 1,2× (30 × 20),. Καθώς η ανάλυση και η ευκρίνεια της εικόνας έχουν αυξηθεί στην D810, ακόμη και αφού γίνει σέρβις στις φωτογραφικές μηχανές για την επίλυση αυτού του θέματος, ενδέχεται να εμφανίζονται πιο έντονα τα φωτεινά σημεία σε εκθέσεις άνω των 30 δευτ. από ότι ήταν στις φωτογραφίες που είχαν ληφθεί από προηγούμενα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών, με τον ίδιο χρόνο έκθεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, τα φωτεινά σημεία μπορούν να μειωθούν περαιτέρω εφόσον ορίσετε τη ρύθμιση Αποθορυβοποίηση παρατεταμένης έκθεσης σε Ενεργοποίηση. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης – σελίδες 124 / 299 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας σχετικά με αυτό το θέμα. Η Nikon εξακολουθεί να δεσμεύεται για την παροχή φωτογραφικών προϊόντων μόνο της υψηλότερης ποιότητας και ελπίζει ότι θα συνεχίσετε να επιλέγετε τη Nikon για τις ανάγκες απεικόνισής σας.