Technické servisní poradenství pro uživatele digitální jednooké zrcadlovky Nikon D810

Děkujeme vám, že jste si zvolili pro splnění vašich fotografických potřeb společnost Nikon.

Byli jsme informováni některými uživateli digitální jednooké zrcadlovky Nikon D810, že v případě dlouhých expozic a snímků pořízených při nastavení obrazového pole 1,2× (30 × 20) jsou na snímcích patrné jasné body.

Po našem testování tohoto problému jsme zjistili, že jasné body se mohou občas vyskytovat při fotografování dlouhými expozicemi a u snímků pořízených při nastavení položky Obrazové pole na 1,2× (30 × 20).

Servisní střediska Nikon tyto již zakoupené fotoaparáty podle potřeby zákazníkům zdarma upraví.
Upřímně se omlouváme za jakékoli nepříjemnosti, které by vám tento problém mohl způsobit.

Rozpoznání výrobků ovlivněným tímto problémem
Chcete-li zkontrolovat, jestli váš fotoaparát patří mezi výrobky ovlivněné tímto problémem, klepněte na tlačítko Výrobní čísla ovlivněných výrobků níže a zadejte podle pokynů výrobní číslo vašeho fotoaparátu D810. Výrobní číslo vašeho fotoaparátu bude porovnáno s výrobními čísly ovlivněných výrobků. Pokud váš fotoaparát patří mezi výrobky ovlivněné tímto problémem, obdržíte doplňující pokyny. Pokud váš fotoaparát nepatří mezi výrobky ovlivněné tímto problémem, můžete pokračovat v jeho používání bez starostí s uvedeným problémem.

> Výrobní čísla ovlivněných výrobků

Berte prosím v úvahu, že fotoaparáty s černou tečkou uvnitř stativového závitu na spodní straně těla přístroje – viz obrázek níže – již byly kontrolovány a byla provedena potřebná opatření pro zamezení výskytu uvedeného problému. Je-li váš fotoaparát opatřen černou tečkou, můžete pokračovat v jeho používání bez starostí, i když jeho výrobní číslo spadá mezi výše uvedená.

Image
Černá tečka znamená, že již byla provedena kontrola a potřebné seřízení přístroje.

Opravy výrobků ovlivněných tímto problémem
Pokud vlastníte fotoaparát D810 ovlivněný tímto problémem, kontaktujte nejbližší servisní středisko společnosti Nikon. Technický personál převezme váš fotoaparát a provede úpravy některých nastavitelných parametrů obrazového snímače a aktualizuje firmware pro odstranění tohoto problému. Po provedení opravy bude výskyt jasných bodů v případě dlouhých expozic a snímků pořízených při nastavení položky Obrazové pole na 1,2× (30 × 20) redukován. Vzhledem ke zvýšenému rozlišení a ostrosti obrazu u fotoaparátu D810 budou i u přístrojů s provedenou opravou tohoto problému jasné body v případě expozic delších než 30 s více patrné než u předchozích modelů fotoaparátů při stejné expozici. Je-li toto váš případ, lze výskyt jasných bodů dále potlačit nastavením funkce Redukce šumu pro dlouhé exp. na Zapnuto. Další podrobnosti získáte v návodu k obsluze – strana 124 / 299.

Přijměte prosím naše poděkování za to, že chápete tento problém. Společnost Nikon trvale usiluje o poskytování výhradně nejkvalitnějších fotografických produktů a věří, že budete ke splnění svých fotografických potřeb volit i nadále Nikon.