Известие за технически проблем за потребителите на цифров SLR фотоапарат Nikon D810

Благодарим ви, че избрахте Nikon за своите фотографски нужди.

Получихме няколко сигнала от някои потребители на цифровия SLR фотоапарат Nikon D810, съобщаващи за наличие в някои случаи на ярки петна при дълги експозиции и в някои изображения, заснети със задаване за Image area (Зона на изображението във визьора) на настройка 1,2× (30×20).

След като проучихме проблема, установихме, че понякога може да се забелязват ярки петна при снимане с дълги експозиции и в изображения, заснети със задаване за Image area (Зона на изображението във визьора) на настройка 1,2× (30×20).

Сервизните центрове на Nikon ще извършват обслужване на тези фотоапарати, които вече са закупени, както е необходимо, безплатно за клиента.
Искрено се извиняваме за всяко неудобство, което този проблем може да ви е причинил.

Определяне на засегнатите продукти
За да определите дали вашият фотоапарат е сред засегнатите от този проблем, моля, кликнете върху бутона Серийни номера на засегнатите продукти по-долу и въведете серийния номер на D810 съгласно инструкциите. Серийният номер на вашия фотоапарат ще бъде сравнен с тези на засегнатите продукти. Ако апаратът ви е между засегнатите, ще получите допълнителни инструкции. Ако не е, можете да продължите да го използвате, без да се безпокоите за този проблем.

> Серийни номера на засегнатите продукти

Моля, имайте предвид, че фотоапаратите, които имат черна точка в цокъла на статива в долната част на тялото на фотоапарата, като показаната на снимката по-долу, вече са проверени и за тях са извършени необходимите регулировки за предотвратяване на възникването на този проблем. Затова, ако фотоапаратът ви има черна точка, можете да продължите да го използвате без да се безпокоите, дори ако серийният му номер е един от посочените по-горе.
Image

Черната точка означава, че проверката и необходимите регулировки вече са направени.

Обслужване на засегнатите продукти
Моля, консултирайте се с най-близкия сервизен център на Nikon, ако притежавате D810, засегнат от този проблем. Те ще запазят фотоапарата ви и ще променят някои от стойностите за настройка на сензора за изображения и ще актуализират фърмуера на вашия фотоапарат, за да разрешат този проблем. След поддръжката, появата на ярки петна при дълги експозиции и на изображения, заснети при настройка на област на изображението 1,2 × (30 × 20), ще бъде намалена. Тъй като при D810 разделителната способност и остротата са увеличени, дори след обслужването на фотоапарата за решаване на този проблем, може да има по-забележими ярки петна при експозиции, по-дълги от 30 сек, в сравнение с изображения, заснети с предишните фотоапарати при същото време за експозиция. В такива случаи ярките петна могат да бъдат намалени допълнително чрез задаване за функцията Long exposure NR (Дълга експозиция NR) на D810 на стойност On (Вкл.). За допълнителни подробности, моля, направете справка в ръководството с инструкции – стр. 124 / 299.

Благодарим ви за разбирането по отношение на този проблем. Nikon продължава да спазва ангажимента си за предоставяне единствено на висококачествени фотографски продукти и се надява, че ще продължите да избирате тази марка за своите потребности от фотография и изображения.

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти