Meddelande om upphörande av Teknisk serviceinformation för den digitala SLR-kameran Nikon D600 (uppdatering 2020-01-10)

Tack för att du väljer Nikon för dina fotograferingsbehov.

Uppdaterat 10/1-2020
Den 26 februari 2014 publicerade Nikon en serviceinformation för användare av D600 om att Nikon skulle tillhandahålla korrigeringsservice, kostnadsfritt, på D600-kameror som uppvisade ett visst problem.


Detta meddelande publiceras för att informera användare av D600 om att detta erbjudande om kostnadsfri korrigeringsservice avslutades den 10 januari 2020. Kunder som vill åtgärda problemet efter att erbjudandet om kostnadsfri service har slutat gälla hanteras enligt Nikons standardpolicyer för reparationer.


Problem
Vissa användare har påpekat problem med korniga fläckar på bilder som tagits med den digitala SLR-kameran Nikon D600. De korniga fläckarna beror antingen på damm som skapas på insidan under kameraanvändningen och/eller på externa dammpartiklar som har letat sig in i kameran och fastnat på kamerans lågpassfilter.

Strukturen och konceptet i digitala SLR-kameror gör det svårt att helt bli kvitt dessa dammfläckar, och vi har uppmärksammat att de i vissa sällsynta fall kan synas mycket tydligt i bilden. Därför informerar Nikon återigen användarna om tjänsten som kan minska problemet.

I dag vill vi meddela att vi ytterligare kommer att utöka tjänsten för användare av D600 enligt följande.

Lösning
Börja med att följa anvisningarna i användarhandboken (sidorna 301–305) som handlar om funktionen ”Rengöra bildsensorn” och manuell rengöring med blåspensel. Om de här åtgärderna inte tar bort alla dammpartiklar och du fortfarande har problem kan du rådfråga närmaste Nikon-servicecenter. De ger din kamera service, inklusive besiktning, rengöring och byte av slutare och andra relevanta delar. Tjänsten är kostnadsfri och Nikon betalar alla fraktkostnader, både till och från Nikon-servicecentret
. Men om flera dammfläckar fortfarande är märkbar i bilder som har tagits med en D600 på vilken ovanstående tjänst har utförts flera gånger, kommer Nikon att ersätta den med en ny D600 eller en motsvarande modell.

Begär service
Vänd dig till ditt närmaste Bild Nikon-servicecenter med din förfrågan.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta förorsakar dig. Nikon kommer att fortsätta att ta till alla tänkbara åtgärder för att förbättra produktkvaliteten. Därför hoppas vi att du kommer att fortsätta att välja Nikon för dina fotograferingsbehov.