Ogłoszenie o wygaśnięciu usługi serwisowej dotyczącej lustrzanki cyfrowej D600 (aktualizacja z 10.07.2019 r.)

Dziękujemy za skorzystanie z oferty firmy Nikon.

Aktualizacja z 10 lipca 2019 r.
W dniu 26 lutego 2014 r. firma Nikon opublikowała informację serwisową dla użytkowników lustrzanki cyfrowej D600 powiadamiającą, że Nikon bezpłatnie przeprowadzi czynności serwisowe w aparatach D600 wykazujących określony problem.
Niniejsze ogłoszenie ma na celu poinformowanie użytkowników aparatu D600, że zgłoszenia bezpłatnych czynności serwisowych będą przyjmowane tylko do 10 stycznia 2020 r. Usługi mające na celu rozwiązanie tego problemu zlecone po wygaśnięciu bezpłatnej oferty serwisowej będą wykonywane zgodnie ze standardowym regulaminem napraw obowiązującym w firmie Nikon.

Jeśli chcesz, aby lustrzanka cyfrowa Nikon D600 bez żadnych opłat została sprawdzona pod kątem tego problemu i w razie potrzeby naprawiona, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się do centrum serwisowego firmy Nikon.


Problem
Niektórzy użytkownicy zgłosili pojawianie się na zdjęciach wykonywanych lustrzanką cyfrową Nikon D600 wielu ziarnistych punktów pochodzących od pyłków. Punkty te są odbiciami cząsteczek pyłu we wnętrzu aparatu powstałych podczas jego pracy bądź cząsteczek pyłu z zewnątrz, które przedostały się do wnętrza aparatu. Cząsteczki te (niezależnie od pochodzenia) przywarły do filtra dolnoprzepustowego.

Mimo że ze względu na konstrukcję i zasadę działania cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych całkowite wyeliminowanie punktów pochodzących od pyłków jest bardzo trudne, zauważyliśmy, że w niektórych rzadkich przypadkach punkty te mogą być w sposób widoczny odzwierciedlane na zdjęciach. Z tego powodu firma Nikon ponownie informuje użytkowników o usłudze pozwalającej ograniczyć ten problem.

W dniu dzisiejszym, chcielibyśmy ogłosić, że usługa serwisowa dla aparatu D600 będzie rozszerzona w następujący sposób.

Rozwiązanie
W pierwszej kolejności należy wykonać czynności opisane w instrukcji obsługi (strony 301–305) dotyczące funkcji „Czyść matrycę” i czyszczenia ręcznego przy użyciu gruszki. Jeśli wykonanie tych czynności nie spowoduje usunięcia wszystkich cząsteczek pyłu i nadal występują problemy, należy się skontaktować z najbliższym centrum serwisowym firmy Nikon. Jego pracownicy wykonają czynności serwisowe, m.in. sprawdzą i oczyszczą aparat, a także wymienią migawkę oraz inne powiązane części. Usługa ta zostanie wykonana bezpłatnie. Firma Nikon pokryje również wszystkie koszty wysyłki sprzętu do centrum serwisowego i z powrotem.
Jeśli zabrudzenie jest wciąż zauważalne na zdjęciach, zrobionych aparatem D600, który był serwisowny wielokrotnie z tego samego powodu, Nikon wymieni go na nowy lub jego odpowiednik.

Zgłoszenia serwisowe
Pytania dotyczące omawianej kwestii prosimy kierować do najbliższego Obraz centrum serwisowego firmy Nikon.

Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogły wyniknąć w związku z tą sprawą. Firma Nikon będzie nadal podejmować wszelkie możliwe działania w celu dalszego podnoszenia jakości swoich produktów. Dlatego mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będą Państwo wybierali produkty fotograficzne firmy Nikon.