Oznámení o konci platnosti Technického servisního poradenství pro digitální jednookou zrcadlovku D600 (aktualizace z 10. 01. 2020)

Děkujeme vám, že jste si pro splnění svých fotografických potřeb zvolili společnost Nikon.

Aktualizace 10.01.2020
Dne 26. února 2014 vydala společnost Nikon servisní pokyn informující uživatele fotoaparátů D600 o tom, že fotoaparáty D600 s určitým problémem zdarma opraví.


Toto oznámení sděluje uživatelům fotoaparátů D600, že nabídka tohoto bezplatného servisního zásahu skončila 10. ledna 2020. Servisní zásahy, které budou tento problém řešit na základě žádostí podaných po uplynutí nabídky bezplatného servisu, budou podléhat standardním pravidlům společnosti Nikon pro opravy.


Problém
Někteří uživatelé zaznamenali na snímcích pořízených digitální jednookou zrcadlovkou Nikon D600 výskyt většího počtu skvrn způsobených prachem. Tyto skvrny jsou způsobeny reflexy světla od prachu přítomného uvnitř fotoaparátu a rozvířeného během činnosti přístroje, nebo reflexy světla od prachových částic vniklých do fotoaparátu z vnějšího prostředí a usazených na antialiasingovém filtru fotoaparátu.

I když konstrukce a celková koncepce jednookých zrcadlovek činí kompletní eliminaci těchto prachových části velmi obtížnou, zjistili jsme, že v ojedinělých případech mohou být tyto prachové částice výrazněji zobrazeny na snímcích. Společnost Nikon proto znovu informuje uživatele o možnostech snížení projevů tohoto problému
.

Dnes oznamujeme ze budeme dale rozsirovat tuto sluzbu pro uzivatele D600 nasledujicim zpusobem.

Řešení
Jako první krok vykonejte pokyny uvedené v návodu k obsluze fotoaparátu (strany 301–305) související s funkcí „čištění obrazového snímače“ a proveďte manuální čištění ofukovacím balónkem. Pokud tato opatření neodstraní všechny prachové částice a stále budete mít problémy s přítomností prachu na snímcích, kontaktujte nejbližší servisní středisko Nikon. Bude proveden servis vašeho fotoaparátu včetně kontroly, vyčištění a výměny závěrky a souvisejících součástek. Tyto servisní úkony vám nebudou účtovány a společnost Nikon zaplatí veškeré nezbytně nutné náklady na dopravu přístroje do nejbližšího servisního střediska Nikon a zpět. Za dopravu se považuje, pokud nebude dohodnuto jinak, zaslání přístroje prostřednictvím veřejného dopravce. Pokud jsou však stále viditelné početné zrnité prachové částice i na snímcích pořízených D600, na které byl výše uvedený servisní zásah několikrát proveden, společnost Nikon nahradí přístroj novým fotoaparátem D600 a nebo jiným ekvivalentním modelem.

Žádost o opravu
Veškeré požadavky týkající se tohoto problému směrujte na nejbližší Obrázek servisní středisko Nikon.

Upřímně se omlouváme za jakékoli nepříjemnosti, které vám tato záležitost mohla způsobit. Společnost Nikon bude i nadále podnikat všechna možná opatření pro zvýšení kvality produktů. Věříme proto, že společnost Nikon bude i nadále vaší volbou v oblasti fotografických produktů.