Tekniskt servicemeddelande till användare av digitalkameran COOLPIX L25

Vi har nyligen upptäckt några väldigt sällsynta fall där kameror som har utsatts för en kraftig stöt, t.ex. ett fall eller ett slag, kan generera värme från insidan av kameran, vilket kan resultera i att överdelen på COOLPIX L25 deformeras och ett litet hål blir synligt vid avtryckaren. Detta kan uppstå oavsett om kameran är på eller av. Det finns ingen risk för brand.

Området där kameran kan deformeras och/eller ett litet hål kan uppstå efter ett kraftig stöt visas nedan.

Image

Så här gör du om din kamera utsätts för en kraftig stöt
Om din kamera har utsatts för en kraftig stöt ska du ta ur batterierna genast för att förhindra ytterligare problem. Batterierna kan vara varma så var försiktig.

Kostnadsfri kontroll-/modifieringstjänst
För att lugna användarna kommer vi att erbjuda en kostnadsfri kontroll- och modifieringstjänst för att förhindra risken för att det här problemet uppstår. Kontakta Nikons kundsupport för mer information om hur du lämnar tillbaka din kamera till Nikons servicecenter.

Så här identifierar du produkter som redan har kontrollerats/modifierats
Produkter som redan har kontrollerats och/eller modifierats har ett vitt identifieringsmärke på stativhållaren på undersidan av kameran. Den kostnadsfria kontroll-/modifieringstjänsten behövs inte och erbjuds inte för produkter med det vita märket.

Identifieringsmärket för produkter som redan har kontrollerats/modifierats visas nedan.

Image

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan förorsaka.