Savet tehničkog servisa za korisnike digitalnog fotoaparata COOLPIX L25

Nedavno je utvrđeno da u veoma retkim slučajevima, ako fotoaparat pretrpi snažan udar, kao prilikom pada ili udarca, može da dođe do razvijanja toplote u unutrašnjosti fotoaparata, a gornji poklopac fotoaparata COOLPIX L25 može da se deformiše, ostavljajući vidljivim mali prazan prostor blizu dugmeta okidača. Ovaj problem može da nastane nezavisno od toga da li je fotoaparat uključen ili isključen. Ne postoji opasnost od požara.

U nastavku je prikazan deo fotoaparata koji može da se deformiše i/ili mali prazan prostor koji može da se pojavi nakon snažnog udara.
 

Image

Šta da radite ako je vaš fotoaparat bio izložen snažnom udaru
Ako je vaš fotoaparat pretrpeo snažan udar, odmah izvadite baterije da ne bi došlo do dodatnih problema. Baterije mogu da budu veoma tople, pa pažljivo rukujte njima.

Besplatna usluga pregleda/popravke
Da bi korisnici bili bezbrižni, pružaćemo besplatnu uslugu pregleda i popravke kako bismo sprečili mogućnost nastanka ovog problema. Više informacija o tome kako da vratite fotoaparat u Nikon servisni centar možete da dobijete ako se obratite korisničkoj podršci kompanije Nikon.

Kako da utvrdite da li su proizvodi već pregledani/popravljeni
Proizvodi koji su već pregledani i/ili popravljeni imaju belu obeležavajuću oznaku na utičnici za stativ u dnu fotoaparata. Besplatna usluga pregleda/popravke nije neophodna ili se ne pruža za proizvode sa belom oznakom.

Obeležavajuća oznaka za proizvode koji su već pregledani/popravljeni prikazana je u nastavku.
 

Image

Iskreno se izvinjavamo zbog eventualnih neprijatnosti koje ovaj problem može da izazove.

Obratite se korisničkoj podršci