Techniczna informacja serwisowa dla użytkowników aparatu cyfrowego COOLPIX L25

Ostatnio stwierdzono, że w bardzo rzadkich przypadkach po silnym wstrząsie (na przykład w wyniku upuszczenia lub uderzenia) aparat COOLPIX L25 może się zacząć nagrzewać, a górna pokrywka może się odkształcić, przez co pojawi się niewielka szczelina przy spuście migawki. Może się to zdarzyć niezależnie od tego, czy aparat jest włączony. Sytuacja nie stwarza zagrożenia pożarem.

Na poniższym rysunku zaznaczono miejsce możliwego odkształcenia aparatu i/lub pojawienia się szczeliny po wystąpieniu silnego wstrząsu.

Image

Postępowanie w razie wystąpienia silnego wstrząsu aparatu
Jeśli posiadany aparat został uderzony lub upuszczony, należy natychmiast wyjąć z niego baterie lub akumulatory, aby zapobiec dalszym problemom. Baterie lub akumulatory mogą się zacząć nagrzewać, więc należy zachować ostrożność.

Bezpłatna usługa inspekcji/modyfikacji
W trosce o spokój użytkowników naszych produktów będziemy oferować bezpłatną usługę inspekcji i modyfikacji, aby wyeliminować ryzyko wystąpienia tego problemu. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy Nikon w celu uzyskania informacji o sposobie zwrócenia aparatu do Centrum serwisowego firmy Nikon.

Identyfikowanie produktów, które przeszły inspekcję i ewentualną modyfikację
Produkty, które już przeszły inspekcję i/lub modyfikację, są oznaczone białym znakiem na gnieździe statywu u dołu aparatu. Bezpłatna usługa inspekcji/modyfikacji nie dotyczy produktów opatrzonych białym znakiem.

Na poniższym rysunku pokazano, jak wygląda znak identyfikujący produkty sprawdzone i/lub zmodyfikowane.

Image


Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogły wyniknąć w związku z tą sprawą.