Teknisk servicemelding til brukere av digitalkameraet COOLPIX L25

Det er nylig blitt oppdaget noen svært få tilfeller der kameraet har vært utsatt for et kraftig støt, for eksempel et fall eller slag, som forårsaker generering av varme inne i kameraet. Dette kan føre til at toppdekselet på COOLPIX L25 blir deformert, og at en liten sprekk blir synlig i nærheten av utløseren. Dette kan skje uansett om kameraet er slått på eller av. Det er ingen brannfare knyttet til dette.

Området på kameraet som kan bli deformert og/eller der det kan dukke opp en liten sprekk etter et kraftig støt, vises nedenfor.
 

Image

Dette kan du gjøre hvis kameraet har vært utsatt for et kraftig støt
Hvis kameraet ditt har vært utsatt for et kraftig støt, kan du ta ut batteriene umiddelbart for å unngå problemer. Vær forsiktig når du skal ta ut batteriene – de kan være varme.

Gratis kontroll og modifisering
Som en ekstraservice til kundene tilbyr vi gratis kontroll og eventuell modifisering for å unngå at dette problemet oppstår. Kontakt Nikons kundestøtte hvis du vil vite mer om hvordan du kan returnere kameraet til et Nikon-servicesenter.

Slik kan man se om et produkt allerede er kontrollert/modifisert
Produkter som allerede er kontrollert og/eller modifisert, har et hvitt kontrollmerke på stativfestet på kameraets underside. Tilbudet om gratis kontroll og modifisering gjelder ikke for produkter som har dette kontrollmerket, da det ikke er nødvendig.

Kontrollmerket for produkter som allerede er kontrollert/modifisert, er vist nedenfor.
 

Image

Vi beklager hvis dette forårsaker bryderi for deg.